Arbeidsutvalget i Sør-Trøndelag Bondelag besøkte Norsk Kylling i juni 2015. Foto: Tor Inge Lien, Norsk Kylling. Fv: Berit J Sølberg, Frank Røym, Kari Åker, Lars Morten Rosmo og Gisle Ranum.

Sør-Trøndelag Bondelag er glade for og positive til at Norsk Kylling satser, og det har stor betydning for fjørfenæringa og landbruket i Trøndelag at Norsk Kylling bygger nytt produksjonsanlegg i Trøndelag. Trøndelag er et av de tre områdene i Norge med flest slaktekyllingprodusenter. Disse bøndene har mye erfaring og god kunnskap til å utvikle kyllingproduksjonen framover.

Arbeidsplassene i kyllingproduksjonen har stor betydning for Midtre Gauldal kommune. Det gjelder både i primærproduksjonen og i den foredlingen som skjer i Norsk Kylling sitt anlegg på Støren. Kommunene er fylkets største landbrukskommune når det gjelder antall husdyrprodusenter. Landbruket og landbruksindustrien er derfor svært viktig for kommunen.

Sør-Trøndelag Bondelag kjenner ennå ikke til hva slags lokalisering som velges av Norsk Kylling, men  vi ønsker at det ikke blir dyrkajorda som bygges ned også denne gangen. Midtre-Gauldal kommune planlegger å opparbeide industritomter og sørge for god infrastruktur på Haukdalsmyra. Kommunen har allerede tilrettelagt for arbeidskrafta til fabrikken.

Norsk Kylling ser på flere alternativ. Et av alternativene Sør-Trøndelag Bondelag kjenner til er nær Grønøra i Orkdal.  Dette er et flatt og fint område ved elva Orkla med vei like ved og lettbygd tomt – på dyrkajord hvor det dyrkes korn.  Bygges denne kornjorda ned kan det aldri produseres mat på denne jorda.  Norsk Kylling er en matprodusent som er helt avhengig av norsk matjord for å kunne produsere en sunn og frisk kylling til norske forbrukere.  Kyllingproduksjonen trenger matjord både for å produsere mat til kyllingen og for å ha spredeareal for gjødsla som kyllingen produserer.  Vi heier på Norsk Kylling sine store ambisjoner om å være den beste produsenten av kylling.  Sør-Trøndelag Bondelag mener det vil være svært uheldig at en slik produksjon skal ødelegge matjord når nytt produksjonsanlegg skal bygges. I valget mellom myr og matjord må valget falle på myr og Midtre Gauldal sitt alternativ.

Frank Røym, styremedlem i Sør-Trøndelag Bondelag

Les også: Kylling er mer ferskvare enn brød

Les også: Trønderbladet tror vi får signaler Norsk Kylling holder styremøte 31. august 2016