Fredrik von Unge i det svenske bondelaget, Lars Morten Rosmo i Sør-Trøndelag Bondelag, Borgny Kjølstad Grande i Nord-Trøndelag Bondelag og Kjartan Poulsen, leder for de danske melkeprodusentene, deltok møtet på Ersgard

Fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo, ønsket velkommen til Ersgard, og ga ordet til Nils Asle Dolmseth fra Tine, som ga en kort orientering om den norske situasjonen. 

Kjartan Poulsen, leder for de danske melkeprodusenter og styremedlem i European Milkboard, fortalte om et EU hvor antall bruk var i fritt fall, samtidig som produksjonen opprettholdes. Bøndene opplever manglende avsetning på melka, og at markedet har stagnert etter finanskrisen. Melkeprisen i EU er på 21,7 eurocent (1,96 NOK) pr liter melk og det koster 40 eurocent å produsere denne melka (3,62 NOK). Dette innebærer at bøndene produserer melk med tap. EU opphevet melkekvotesystemet i fjor, og bidro med dette til en ytterligere forverring av situasjonen.

Han fortalte også om skremmende tilstander hvor store melkebruk med 3-4000 kuer i Tyskland, velger å legge om drifta fra melkeproduksjon til biogassproduksjon slik at på de arealene som det tidligere ble produsert fôr til kyrne, nå blir produsert mais som går direkte til biogassproduksjon. 

Chr. Anton Smedshaug fra Agri Analyse, fortalte om den norske modellen, og hvor godt den har stått seg i gjennom de store omveltningene både i den norske økonomien og i verden omkring oss. Han viste til at den norske modellen fungerer fordi den reduserer statens ansvar, overfører mye til markedet, og skaper verdier man ellers ikke ville hatt. 

Fredrik von Unge, som representerte LRF (Landbrukarnas Riksforbund), fortalte om Sveriges situasjon fra de gikk inn i EU i 1995 og fram til i dag. Det var ingen lystig fortelling.  Han fortalte om hvor utfordrende det er for svenske melkeprodusenter å konkurrere med resten av EU, når de ikke har de samme rammevilkårene. Han trakk spesielt fram kravene til dyrevelferd, og forskjellen på skatter og avgifter som store utfordringer for den svenske bonden. «Vi er en del av det felles markedet, men vi er stiller ikke likt på grunn av ulike produksjonsvilkår».

Nestleder i Nord-Trøndelag Bondelag, Borgny Kjølstad Grande, oppsummerte med at det hadde vært en svært lærerik dag.

- Med innblikk i hverdagen til våre nabolands bønder, så kan vi slå fast at politikk og den norske modellen virker.

Hun trakk fram at det er mye som står på spill for norske bønder nå som de store og viktige politiske stolpene, markedsbalansering, konsesjons- og eiendomslovgivning, grensevern og jordbruksoppgjør, er i spill.

Av Anne Marit Igelsrud