Sør-Trøndelag Bondelag mener en invitasjon til å være med å utforme og signere et landbrukspolitisk manifest med Arbeiderpartiet i Sør- og Nord-Trøndelag, eller andre politiske parti, er en spennende arbeidsform. Vi syns vi fikk på plass mye bra som Ap nå har forpliktet seg til å samarbeide med oss om, sier fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag Lars Morten Rosmo.

Grunnpillarene for landbrukspolitikken: Markedsregulering, Importvernet, Juridiske virkemidler og Økonomiske Virkemidler legges til grunn for manifestet.

Vi er også enige om målsetting om økt matproduksjon, økt verdiskaping, utvikling som en miljø- og klimavennlig næring, landbruket skal produsere ren og trygg mat og at den unike helsesituasjonen i husdyrproduksjonen skal opprettholdes.

To viktige politiske områder for Sør-Trøndelag Bondelag er vern og utvikling av produksjonsarealene og ei forvaltning av rovdyr som sikrer dyrevelferden til husdyr/beitedyr. Når det gjelder økningen i matproduksjonen så sier manifestet at dette først og fremst skal skje ved at alle tilgjengelige produksjonsarealer i regionen opprettholdes og brukes. Innsatsen for å verne jordbruksarealer mot inngrep og annen bruk skal intensiveres.

Når det gjelder rovdyrforvaltning så ønsker Sør-Trøndelag Bondelag en klar soneinndeling i utmark (mtp todelt målsetting i rovviltforliket) og muligheter for effektivt uttak av rovdyr ved skade og for å forebygge skade.Innmark skal være prioritert husdyr og skal ikke regnes som yngleområde for rovdyr. Manifestet sier bl.a at dagens rovdyrpolitikk må vurderes opp den virkeligeheten som beitenæringa opplever, rovdyrforliket må evalueres og gjennomgås og bestandsmål og forvaltning av kongeørn må være en del av denne forvaltningen.

Hele manifestet finner du her. Det er signert av Tore O Sandvik (fylkesordførerkandidat for Ap i Sør-Trøndelag), Anne Marit Mevassvik (fylkesrådslederkandidat for Ap i Nord-Trøndelag), Eva Kristin Hansen (leder for Ap i Sør-Trøndelag), Bjørn Engen (leder for Ap i  Nord-Trøndelag) og fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag Lars Morten Rosmo.

Hvis du lurer på hva de andre politiske partiene mener om viktige områder i landbruket, så trykk på smilefjesbildet under:-)