Jordbruket leverte et krav for å ruste næringa for framtida gjennom inntektsløft til alle, redusere inntektsgapet til andre grupper og sørge for nødvendige investeringer. 

Regjeringa svarte med et tilbud som
 - Ikke tar den økonomiske situasjonen i landbruket på alvor 
 - Ikke reduserer inntektsgapet slik Stortinget har bedt om
 - Ikke sørger for investeringer til jordbruket for å kunne gjennomføre Stortingets krav om løsdrift
 - Fortsetter dagens retning mot større og færre bruk og avviser forslag til endringer

Vi har tatt underhåndskontakter som ikke har gitt grunnlag for å gå i forhandlinger basert på statens tilbud.
Vi kan ikke skrive under på en jordbruksavtale som svekker inntektsmulighetene til bønder og utviklingen i landbruket.

Derfor er det brudd i årets jordbruksoppgjør og i Trøndelag ble dette raskt markert ved å parkere arbeidsstøvlene i egen innkjørsel.