Det gjennomføres 3 møter i Trøndelag.

  • 12. desember     Skjetlein grønt kompetansesenter, Auditoriet, kl 1900 – 2130
  • 13. desember    Mære landbruksskole, Lesesalen,                        kl 1900 – 2130
  • 14. desember     Teamsmøte                                                              kl 1900 – 2100

 

Program;

1900-1905    Velkommen

Leder i Midt Norsk kornutvalg og Trøndelag Bondelag v/ Gunnar Alstad,

1905-1945    Resultater verdiprøving korn

Norsk landbruksrådgivning Trøndelag v/ Harald Ferstad

1945-1955    Såkornsituasjonen

                        Felleskjøpet v/ Eva Pauline Hedegart

1955-2025    Hvordan utnytter vi ulike løsninger for presisjonslandbruk i kornproduksjon?

Norsk landbruksrådgivning Trøndelag v/ Truls Olve Terjesønn Hansen

​​​​​​​2025-2040    Beinstrekk og kaffe med noe å bite i

​​​​​​​2040-2100    Klimatiltak i kornproduksjonen 

Trøndelag Bondelag v/ Gunnar Alstad, miljø- og bærekraftsutvalget i Norges Bondelag

2100-2115     Kornkvalitet

Felleskjøpet v/ Kjetil Randem                                                                       

2115-2130     Regionalt miljøprogram – vannforvaltning og stimulans til framtidsretta kornproduksjon

                        Statsforvalteren i Trøndelag v/ Anders Mona

Vel hjem v/ leder Gunnar Alstad

 

På det digitale møtet den 14. desember justerer vi ned tidsbruken på de ulike temaene, slik at vi kommer innenfor en tidsramme på 2 timer, dvs 1900 – 2100.

Teamslenke til det digitale møtet finner du her:

Microsoft Teams-møte

Bli med fra datamaskinen, mobilappen eller romenheten

Klikk her for å bli med i møtet

Møte-ID: 347 997 976 627
Passord: hAcz9e

Last nedTeams | Join on the web

Finn ut mer | Møtealternativer

 

Ved spørsmål, ring Pål-Krister V. Langlid på tlf 90779184, eller Gunnar Alstad på tlf 97489360

Alternativt e-post til pal-krister.langlid@bondelaget.no

 

Lenke til invitasjon i pdf-format: Invitasjon