Kornutvalget i Midt-Norge inviterer til årests runde med Kornmøter 11. og 12. desember. Disse møtene har vært godt besøkt, og vi håper mange kornbønder har anledning til å få litte mer informasjon om årets kornforsøk og om arbeidet som gjøres for å forbedre kornprodukjsonen.

Program