Kari Åker har gitt valgnemnda beskjed om at hun ikke stiller seg til disposisjon for videre verv i fylkesstyret.

Med det kan Kari se tilbake på 2 år som leder i Trøndelag Bondelag og 7 år som leder og fylkesstyremedlem i tidligere Sør-Trøndelag Bondelag.

Kari har drevet gård i Rissa i 25 år sammen med mannen Anders og har vært tillitsvalgt i både lokallag, skogeierlag og vært ambassadør for Tine.

«Nå skal jeg nyte tiden som kårkjærring", sier Kari, som har overlatt gården til sønnen Oskar. 

"Det er viktig at ungdommen for slippe til når de ønsker det, ikke når mor og far når pensjonsalder. Nå er det vår tur til å ut i annet arbeid, selv om vi fortsatt vil være ressurser på gården", sier Kari, som nå skal finskrive CV og forberede seg som jobbsøker. 

Hva tror du ny leder i Trøndelag Bondelag vil måtte jobbe mest med i årene som kommer?

Jobbe for at det er liv laga å produsere mat over hele Trøndelag, at ungdommen skal se muligheter i bondeyrket, bygge omdømme for næringa og kunnskap til den menige mann i gata.

Hva har vært høydepunktet for deg som fylkesleder?

Ååå, det er mange! Det oppleves som store høydepunkt når man hjelper til og vinner fram lokalt, på lik linje med store seiere nasjonalt. Det å få være med å bygge opp Trøndelag Bondelag, være ute å treffe grasrota og enkeltmedlemmet, treffe politikerne, forskningsmiljøer, landbrukspartnerskapet, alt dette har vært både givende og arbeidskrevende. Jeg er både ydmyk og stolt over å ha fått tilliten som fylkesleder til det fantastiske bondeLAGET i Trøndelag.

Erlend Fiskum, Kari Toftaker og Inger Oldervik har også gitt beskjed til valgnemnda om at de ikke tar gjenvalg.

Valgnemnda i Trøndelag Bondelag er godt i gang med arbeidet med å finne kandidater til det nye fylkesstyret. Valgnemnda består av leder Inger Hovde, nestleder Tore Kaldahl, Kristin Ek Brattset, Lorns Olav Aunsmo, Egil Berdal, Eli Birgitte Singstad.