16. oktober var verdens matvaredag, samme dag leverte Norges Bondelag sin høringsuttalelse til NOU 2023:17 – Nå er det alvor, Totalberedskapskommisjonen. Kanskje burde forsvaret starte med seg selv? Ørland Hovedflystasjon (ØHF) vil servere enda mer lokalprodusert mat.

- For oss er dette svært viktig. Vi som organisasjon ønsker å være mest mulig selvforsynt med lokale matvarer og kortreist mat. Dessuten bor vi midt i matfatet av produkter i verdensklasse, og for meg virker det helt innlysende at vi tar disse grepene nå, forteller luftvingsjef oberst Martin Tesli.

Norges Bondelag uttaler at:  Det bør være en selvfølge at forsvaret serverer norsk, og så kortreist mat som mulig til sine soldater. Totalberedskapskommisjonen har gitt en tydelig oppfordring til regjeringen. Skal vi ha en god beredskapsevne, må det satses mer på norsk matproduksjon. De siste årene har vist oss hvor sårbart det kan være.

Det er kun to år siden folk hamstret i butikken, og vi så tomme hyller. Dette kan og vil skje igjen. Vi må derfor som nasjon ruste oss for en mer usikker framtid.

Fungerende kjøkkensjef Trond Eriksen ved Ørland flystasjon opplyser at dagens rammeavtaler gir rom for å handle utenfor rammeavtalen for kr 100 000. Denne benyttes i dag til å kjøpe egg fra en eggprodusent i Ørland. Melk, egg og grønnsaker er noen av produktene som kunne ha vært innkjøpt fra bønder i nærområdet om rammene hadde åpent for dette. I dag kjøper flystasjonen potet gjennom Bama, og 98% av potetene er norskprodusert.

Det arbeides nå med et prosjekt hvor man skal se på hvordan man kan gi rom for mer lokalprodusert mat. Bærekraft er et viktig tema i denne sammenhengen sier forsvarskoordinator Pål Talmo.

Landbruk over hele landet er viktig for sikker matforsyning. I en krisesituasjon vil en desentralisert matproduksjon være viktig med tanke på for eksempel ødelagt infrastruktur som vanskeliggjør transport av matvarer til og fra regionene. Matforsyning har fått stor plass i utredningen, noe fylkesleder i Trøndelag Bondelag Petter Harald Kimo mener er viktig og nødvendig.

Landbruket, er som forsvaret til stede i hele landet. Forsvaret kan bistå med å opprettholde arbeidsplasser i hele verdikjeden fra bonden og ut i butikken dersom de utnytter handlingsrommet. En viktig satsning for beredskapen.