Årets jordbruksoppgjør er historisk sett bra. Likevel opplever mange, spesielt innen grovforproduksjonene, svært tøffe tider. Dere skal vite at vi ser dere. Vi i fylkesstyret er også bønder og kjenner på den samme virkeligheten. Årets oppgjør får effekt som dere vet, neste år. Det var et godt spark i riktig retning, men det er langt fra nok. Her må det trykkes på, fra lokallag til fylkeslag, videre til forhandlingsutvalg og storting!


Nå venter vi på nytt tallgrunnlag! Vi vet at budsjettnemnda jobber med dette nå. Vi er optimistiske på at vi har nytt tallgrunnlag på plass innen vi skal legge grunnlaget for forhandlingene 2024. Min spådom er at diskusjonen blir på hvor stor kapitalavkastningen skal være. Der må vi være på plass i diskusjonen! Opptrappingsplan og tallgrunnlag er kanskje de ordene som er nevnt flest ganger i ordskiftet om jordbrukspolitikken i 2023. Det skal vi fortsette med å nevne fram til vi er i mål!


I forbindelse med Stortingets behandling av jordbruksoppgjøret i 2023 fikk SV gjennomslag for å gå fra kronetoll til prosenttoll på en rekke varer. Dette ble det jobbet mye med foran årets behandling av statsbudsjettet. Resultatet ble endringer på flere varelinjer bla. på potet. Trøndelag Bondelag bidro sammen med andre fylkeslag i påvirkningsarbeidet i forkant av budsjettforhandlingene. Vi har også gode allianser hos HOFF SA og Nortura i denne saken.

Nettverk er viktig for oss, både regionalt og lokalt. Vi er fornøyde med det vi har oppnådd, det betyr mye for mange grøntprodusenter, men vi er skuffa over at vi ikke fikk med bl.a. rødt kjøtt. Den kampen fortsetter!
Politikerkontakt er et viktig område å ha trøkk på. Fylkesstyret har søkelys på fylkespolitikere og stortingsbenken. Dette handler om enkeltsaker som er viktig for trøndersk landbruk, men også de store sakene og linjene i landbrukspolitikken. Lokallagene må snakke med politikere i kommunestyrene. Nå har vi mange nyvalgte politikere, så dette er veldig viktig arbeid. Kommunene er planmyndighet og det er ekstremt viktig at bondelaget er med når det skal svares på høringer og i prosessen fram mot vedtak. Dette gjelder kommuneplan, arealplaner og reguleringsplaner.


Vi arbeider stadig opp mot presse for å få synliggjort arbeidet vi gjør, og også for å synliggjøre utfordringene i næringa. Vi får mye «på trykk» men ikke alt. Takk til dere i lokallaga som har stilt opp på intervjuer! Dere skal vite at det er gull verdt i det videre arbeidet! Blir dere
kontakta av en journalist og er usikker på hva som er klokt å si eller hvilken vinkling det bør ha, bare ta kontakt med oss. Vi har flinke folk både i Trøndelag og sentralt som gjerne bidrar med talepunkter og råd! Jobb på videre med spalteplass i alle fora folkens!


Vi er bekymret for økonomien i næringa og spesielt for melkeproduksjonen i fylket. Det er fremdeles over 50% båsfjøs i Trøndelag. Her må vi gjøre en jobb, og vi er nå i dialog med Innovasjon Norge, Statsforvalteren og Trøndelag Fylkeskommune om tiltak og aktiviteter. Dette haster, og det er vi enige om på tvers av organisasjonsgrensene. Trøndelag Bondelag skrev innspill til Fylkeskommunens behandling av retningslinjene til investeringsvirkemidlene som Innovasjon Norge forvalter. Her hadde vi møter med alle politiske partier, og vi fikk inn et tillegg om bruk av handlingsrommet vedtatt i jordbruksforhandlingene.


Lokallagene er grunnfjellet i Bondelaget. I Trøndelag har vi 62 lokallag som gjør at vi er synlige i hele Trøndelag. Dette er en veldig viktig struktur og vi ser at organisasjonen kan bidra på mange viktige samfunnsområder, bla i beredskapsarbeid. Vi valgte å ha beredskap og lokallagenes rolle som tema på lokallagspraten sist fredag. Bakgrunnen er at det er viktig at alle kjenner til bondelagets rolle i dette arbeidet, og vet hvor dere finner informasjon. Vi synes også at temaet psykisk helse var viktig å nevne i denne sammenhengen.


Vi må nevne ringormutbruddet på Innherred. Det er satt ned en arbeidsgruppe som håndterer dette. Her deltar også Trøndelag Bondelag. Våre hjemmesider er oppdatert med informasjon om dette.


Trøndelag Bondelag har i 2023 fått ny organisasjonssjef. Ailin Wigelius sluttet i mai og Kari Frøseth var på plass i september. Det er mye å sette seg inn i og ta stilling til, men med flinke folk på kontoret, et aktivt fylkesstyre og aktive lokallag så går oppstarten fint. Fylkeskontoret har nå sju medarbeidere som legger ned en solid innsats for Trøndersk landbruk. Ta kontakt, dere finner kontaktinformasjon på hjemmesidene våre.


Nå har vi rigget oss for 2024 og i januar står regionmøtene for tur. Invitasjoner til disse kommer like over nyttår. Her vil jordbruksforhandlingene i 2024 bli et sentralt tema. I tillegg vil vi diskutere næringspolitisk program med dere og høring på klimaplanen. Møtene vil også ha tema som er aktuelle for de ulike regionene.
Til slutt minner vi om vervekampanjen. Vi mangler enda noen medlemmer for å nå målet om 60 000 på landsbasis. Vi har 93 nye medlemmer i Trøndelag Bondelag i årets verveperiode. Det er bra, men kanskje vi klarer noen flere?


Vi ønsker å takke lokallagene for innsatsen i året som gikk. I 2024 skal vi sammen jobbe for rammevilkår og interessepolitikk til det beste for den trønderske bonden.


Vi ønsker dere alle ei riktig god jul!