Tid:     Tirsdag 15. mars 2016 kl.10:00 – 15:30, registrering fra kl. 09:30
Sted:  Scandic Hell Hotell, Stjørdal

TEMA/INNLEDNINGER:

  • Fokus på økonomirådgiveren og rådgiverrollen, hvilke sparringpartnere trenger bonden framover, og hvilke krav og forventninger har næringa til en rådgiver? Innledninger fra to gårdbrukere, Johnny Melting, Steinkjer regnskap og Viggo Iversen, Proneo
  • Utfordringer i større utbyggingssaker, innledning fra økonomirådgiver og juridisk rådgiver fra bank
  • Store resultatvariasjoner mellom bruk, med spesiell vekt på sau- og storfekjøttproduksjon, forsker Ola Flaten, NIBIO
  • Driftsgranskningene 2014, med et dypdykk inn i økonomien i robotbruk på melk, Jostein Vasseljen, NIBIO
  • Hvordan skal bonden spilles god? Kompetent bonde, er et prosjekt med fokus på forbedring av bøndenes kompetanse gjennom mer effektiv
    samhandling mellom bonde, rådgiver og forsker, ved prosjektleder Egil Petter Stræte, Bygdeforskning
  • Rådgivning ved veivalg, ved økonomirådgiver i Tine, Gunnar Aunsmo
  • Hva kan vi forvente oss framover? Kirsten Indgjerd Værdal, landbruksdirektør i Nord-Trøndelag og medlem i Sponheimutvalget

Møteleder:        Tore Bjørkli, landbruksdirektør, Sør-Trøndelag

Målgruppe:       Regnskapsførere, ansatte i landbruksforvaltningen, landbruksrådgivere, rådgivere i banker, gårdbrukere og andre interesserte

Seminaret vil gi timer til godkjenning som etterutdanningskurs for regnskapsførere etter § 4-1 i forskrift om autorisasjon av regnskapsførere.

Påmelding til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, følg linken

https://www.fylkesmannen.no/nb/Nord-Trondelag/Kurs-og-konferansekalender/Trondersk-jordbruk-i-utvikling-henger-vi-med/

Seminaravgift: Kr 750,- per deltaker, som faktureres ved påmelding

Påmeldingsfrist 4. mars 2016

Arrangører er:
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
NIBIO