Her er folkemøtene som arrangeres i 7 kommuner. Det er HV-12 som arrangerer mens Fylkesmannen, politi, vegvesen, bondelaget og andre deltar

  • 29.08 Rennebu kl 19.00 Rennebuhallen, kultursalen
  • 30.08 Melhus kl 1800
  • 04.09  Oppdal kl 1630 
  • 04.09 M-Gauldal kl 1900
  • 05.09 Røros kl 1700
  • 05.09 Holtålen kl 1900
  • 06.09 Orkdal kl 18.00

Møtene blir annonsert på kommunene sine hjemmesider. Følg med på hvor møtene skjer. Vi vil oppfordre lokallagene og andre interesserte grunneiere til å delta!