Styret i Inderøy Bondelag har bestått av styreleder Torstein Næss, nestleder Åsa Sakshaug Okkenhaug, kasserer Ole Anders Iversen, studieleder Jonas Berg, verveansvarlig Frode Brattaker, styremedlem Gunnar Salberg Løe og sekretær Margrete Letnes. Laget har 390 medlemmer.

Inderøy Bondelag gjennomførte Landbruksspillet også i 2021, laget har dette som årlig tradisjon. Korona ingen hindring så enstudiering foran jordbruksforhandlingene ble gjennomført digitalt.

Vern av Børgin ble våren 2021 tatt opp av skuffen igjen. Leder og flere styremedlemmer har jobbet et betydelig antall timer for å forsøke stanse dette. Helt fra tidlig i april har det vært hyppige møter med ordførere og ansatte i Steinkjer og Inderøy kommune.
Sandra Borch og Per Olav Tyldum fra SP besøkte Inderøy Bondelag i juni, et viktig besøk for arbeidet videre. Inderøy har hatt et godt samarbeid med lokallagene på Sandvollan og Sparbu.

Paneldebatt med tema Stortingsvalget og vern av Børgin på Mære Landbruksskole i august, flere debattinnlegg og publisitet i media. Dette også i samarbeid med nabolagene.

Markeringer under bruddet i jordbruksforhandlingene. Direktesending fra Skarnsundbrua, og deltok på Slå ring i rundt naturbruksskolene.

Kuslipp ble arrangert i mai med over 100 besøkende. Inderøy/ Sparbu produsentlag delte ut smaksprøver, Nortura sørget for varme pølser og Felleskjøpet var til stede med fagrådgivere og bidro med kaffe. Natursti for de som ønsket det.

Inderøy Bondelag deltok i vervekampanjen Nabokampen. Leder i lokallaget sitter også i verveutvalget i Trøndelag Bondelag. Arrangerte både Åpen Gård og Solemsdag i 2021.Inderøy Bondelag er godt involvert i prosjektet ØVLI (økt verdiskapning i landbruket i Inntrøndelag).

Et aktivt lag med friske planer for 2022: - Landbruksspillet,  Studiering foran jordbruksforhandlingene, nybrukertreff,  fagsamlinger, Ku-slipp, Åpen Gård, Straumens dag .

Gratulerer:-)

Inderøy Bondelag på facebook