Avisa Natioenen hadde i går et innlegg om økt tollvern for en del varelinjer av ost- og kjøtt- produkter. De to siste dagene har flere media kommentert regjeringens forslag som kommer i Statsbudsjettet for 2013. Detaljene i forslaget kommer i begynnelsen av oktober.

De konservative media som Dagens Næringsliv og Aftenposten er meget kritisk til økt tollbeskyttelse for en del norske matvarer. Disse media og partiet Høyre hevder at endringene i tollregime kan føre til en handelskrig med EU. Regjeringen har tilbakevist dette, og viser til at Norge ikke er en del av en felles EU landbrukspolitikk, og at endringen er godt innenfor regelverket i WTO.

Fylkesleder Lars Morten Rosmo har kommentert Høyre sin bekymringer på Facebook og legger til:- Endringene i tollreglene var helt essensielle for å sikre at norsk matproduksjon i tiden framover. Endringene vil medføre at pris til bonde vil kunne øke minst i takt med kostnadsutviklnigen og vil være et viktig virkemiddel i neste års jordbruksforhandlinger. Uten en en viss prisutvikling ville det neppe være mulig å komme i mål til neste års jordbruksforhandlinger.