Ved omsetning av halm må det gjøres en direkte avtale mellom selger og kjøper. Norsk Landbruksrådgivning har utarbeidet et avtaleformular som kan benyttes:

https://www.nlr.no/nyhetsarkiv/2018/kontrakter/

Dersom det er kjøpers ansvar å få halmen presset og transportert bør selger bistå ved at man sitter på lokalkunnskap om pressekapasitet i nærområdet, og/eller kjenner til aktuelle transporter som kan samkjøres.Tørr halm på jorda har en verdi på ca. 20 ør pr kg i form av tapt næringsverdi for jorda, eller ca. 50 kr + mva pr rundball.

Dersom selger ordner pressing og pakking og leverer rundballene henteklare langs vei bør selger skal ha dekket kostnadene for pressing og pakking av halmen, og i tillegg ca. 100 kr  +  mva pr halmball som kompensasjon for ekstraarbeidet.

Halm kan omsettes både behandlet og ubehandlet. Ubehandlet halm må være tildekket under transport, dvs enten pakket eller lagret under presenning. De som har floghavre kan også selge halm, men da må den pakkes og ammoniakkbehandles, og det må garanteres.

Aktuelle behandlingsmetoder er ammoniakkbehandling av tørrhalm, ureabehandling samtidig med pressing, eller dyppluting. Alle tre øker halmens fôrverdi i forhold til ubehandlet halm, og med ammoniakkbehandling tar en samtidig livet av frø fra floghavre og hønsehirse.

Er du husdyrprodusent og usikker på hvor mye halm du trenger? Her er et par tommelfingerregler:

  • En rundball grovôr tilsvarer ca 1,5 rundball halm
  • Du kan beregne ca 4 kg ammoniakkbehandlet halm per ungdyr per dag

Les mer om:

Fôrverdi på halm: https://innlandet.nlr.no/fagartikler/forverdi-hal/

Halm til fôr: https://www.nlr.no/nyhetsarkiv/2018/halm-til-for/

Ammoniakkbehandling: her er det Trønderfôr som gjør dette i Trøndelag. De har fordelt fylket mellom seg:

- Kristian Espenes, Namdalen - 90126267

- Odd Jostein Selliås, Snåsa - 91347556

- Leidulv Holan, Innherred og Trondheim - 90638440

- Bjørn Magne Oddli, Orkdal - 90056174

- Per Rauerget, Fosen - 41511682

- Martin Fiske. Orkdal, Surnadal - 92883544

"Gammeldags" dyppluting er på vei tilbake, selv om de færreste fortsatt har dypplutingsanlegg på gårdene sine i dag. Her er det bare å ta kreativiteten til hjelp; f eks å støpe en kum av sementringer, bruke gamle containere eller annet. Kunnskapen om dyppluting trenger kanskje også litt oppfriskning, så her kan dere lese mer:

https://grovfornett.nlr.no/media/ring/5172/Gml%20grovfornett/Dyppeluting%20av%20halm.pdf

Urea fås kjøpt som granulat i sekk og må da blandes ut i vann. Eller den kan kjøpes flytende i i IBC container.

Ureabehandling, fremgangsmåte

Flytende urea 

Vi minner om nettsidene for fôrformidling (kontakt mellom kjøpere og selgere av fôr):

https://www.forformidling.no/

https://www.felleskjopet.no/kraftfor/halmformidling/

Hvis du er kornprodusent og halmen din ikke er tinget bort, legg den for all del ut her!