Dette er scenariet Norsk Landbruksrådgivning har lagt opp til i en fullskala brannøvelse i samdrifta hos Erling og Ole Martin Gjønnes i Orkdal. Ole Martin ringer 110. Vi blir forklart at om du ringer 110, 112 eller 113, så vil alarmsentralen uansett koble deg til riktig nødetat. Ole Martin forklarer hva som har skjedd. Han er rolig, svarer på spørsmål. Må holde linja til første brannbil er på plass. Imens har han startet evakueringen av melkekyrne. Han har åpnet ei dør slik at kyrne kan gå ut. Men de vil raskt inn igjen. Så Ole Martin setter for et stengsel. Samtidig er det nervepirrende, for han vet at faren og en gårdsarbeider befinner seg inne i bygningen. Men det er farlig å gå inn. Røyken er giftig både for folk og dyr.

Første brannbil kommer. Det er en liten bil, en såkalt framskutt enhet som lett kan ta seg fram i trafikken og fram til stedet det brenner. Brannvesenets innsatsleder er i denne bilen og er nå på plass. Kanskje har det gått 10 minutter fra brannalarmen gikk til første brannbil er på stedet. Vi så ikke på klokka. Men brannsjefen i Orkdal kommenterer alt som foregår over høytaleranlegg. Rita Forvemo, kona til Ole Martin, står og ser på. Hun syns det har gått fryktelig lang tid. Flere brannbiler kommer til stedet. Ole Martin har hentet beredskapsplakaten med plantegning for driftsbygninga. Denne har han innrammet og lett tilgjengelig i fjøsgangen. Røykdykkere er på plass. Vannslanger legges ut. Mye skjer samtidig. Vi blir forklart hva hjelmfarger betyr, hvordan brannbilene skal parkeres, hvem som gjør hva. Selv om det bare er en øvelse, puster vi lettet ut når både en gårdsarbeider og etter hvert faren til Ole Martin blir dratt ut gjennom porten av røykdykkerne.

Ambulansepersonell er også kommet til stedet. Disse parkerer på egnet stedet litt vekk fra røyk og området der brannbilene har parkert. De igangsetter behandling på stedet. Det er oksygen som må til når en har blitt utsatt for røyk. Vi hører på nødsambandet at også politi er på vei. Når politiet er på plass, tar de over ledelsen på skadestedet.

På bondelagskontoret har vi også fått med oss at det brenner på en gård i Orkdal. Jungeltelegrafen har nådd oss. Lokallagsleder i det lokale bondelaget, i dette tilfellet Eivind Kvakland i Landbrukslaget Nord, blir kontaktet. Det er helt tilfeldig om vi får med oss at det brenner på en gård. Det kan være «jungeltelegrafen», tilfeldig at vi ser et medieoppslag eller at noen ringer oss. Naboer kan være de som oppdager brannen, kanskje varsler brannen. Bondelaget kan bistå brannvesenet med å få tak i vogner og traktorer for å kjøre unna dyr, bistå med å finne plass til dyr i andre driftsbygninger, bistå med å få opp midlertidige gjerder. Bondelaget kan bistå med å organisere slik at resten av familien, og spesielt unger på gården, tas med og tas hånd om et annet sted. Bondelaget kan bistå med kontakt med media. Bondelagskontoret ringer lokallagsleder for å høre om lokallagsleder vet at det brenner og hva de eventuelt kan bistå med. Lokallagsleder i Landbrukslaget Nord, Eivind Kvakland (bildet til venstre), er klar på at her hos oss så stiller vi opp for hverandre. Hvis det skjer noe hos noen av våre naboer og kollegaer, så stiller vi opp så fort det lar seg gjøre. Vi tar vare på hverandre, sier han.

 

Brannen i traktoren er slukket, brannvesenet har brukt vifter til å blse røyken ut, gårdsarbeidere er reddet og alle dyrene, unntatt de store oksene som hadde fått dispensasjon fra brannøvelsen, er evakuert ut. En liten time fra brannalarmen gikk til alle dyr var ute. Vi puster lettet ut. Det å tenke på at brann kan oppstå er noe en aldri ønsker å oppleve, men dessverre skjer det av og til. Det gjelder å forebygge og øve – sjekke elektrisk anlegg, termografere, ha teknisk utstyr i orden, holde det ryddig, sjekke brannvarslingsanlegg, ha brannøvelser, vite hvor oppmøtested for alle på gården er, ha beredskapsplakat, vite hvor slokkeutstyr befinner seg.

Les mer og se film her fra brannøvelsen i Avisa ST.

Bondelagene i Trøndelag vil rette en stor takk til Norsk Landbruksrådgivning og Landbrukets Brannvernkomite som organiserte denne fullskala brannøvelsen sammen med brannvesen, ambulanse, politi og sivilforsvaret. Forsikringsselskap, i dette tilfellet Varig Orkla Gjensidig Forsikring, var også tilstede på brannøvelsen. Lars Helge Hoston hos Varig Orkla forteller at forsikringsselskapet kommer til brannstedet når de får beskjed om at det brenner hos en kunde. På en gård som dette er det snakk om store verdier og det blir en del å ordne opp i etterpå. Da er det godt å vite at også forsikringsselskap er tilstede når det skjer. Kommunenes kriseteam og Norsk Landbruksrådgiving HMS kan bistå gårdbruker og familien hvis de ønsker der. Både med det praktiske som må ordnes, men også med å bearbeide hendelsen i ettertid.

Jan Arve Langørgen og Knut Erik Ree hos Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag har vært med og organisert den fullskala brannøvelsen i Orkdal.

Kalver, melkekyr og ungdyr ble evakuert ut. Ettersom dette var en øvelse var det satt opp grinder på forhånd. I en reell situasjon så er ikke grindene der, så det å organisere hvor en skal gjøre av dyra vil bli en del av situasjonen.