Etter den våte trønderske sommeren med unormale mengder med nedbør i juli, har mange gårdbrukere hatt store utfordringer med å få høstet 1.slåtten, og ikke minst fått kjørt ut husdyrgjødsel etter 1.slåtten.

På bakgrunn av dette valgte Trøndelag Bondelag å søke om utsatt spredefrist for RMP-ordningnen "miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel".

Statsforvalteren har behandlet søknaden og innvilget utsettelse fram til 17.august. 

Dere finner vedtaket her:

https://www.bondelaget.no/getfile.php/131038272-1659946975/MMA/Bilder%20fylker/Tr%C3%B8ndelag/Svar%20p%C3%A5%20s%C3%B8knad%20om%20forlenget%20frist%20i%20RMP%202022.pdf%20%28first%20page%29.jpg

Utsatt frist gjelder også §23 nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel

Informasjon er sendt kommunene, ta kontakt med kommunen din om du lurer på noe.