Store deler av landet opplever den verste tørken på mer enn 70 år. Det er en vanskelig situasjon for alle bønder, og de økonomiske konsekvensene er store. Halmberging er et av de viktigste tiltakene vi kan iverksette for å berge mest mulig norskprodusert fôr til husdyrproduksjonene.


Halmgarantien innføres for å sikre at kornprodusentene har garanti for at de får dekket kostnadene til pressing og pakking av halm selv om de ikke har en kjøper når skuronna starter.
Garantiverdien av hele den potensielle halmproduksjonen er på 170 millioner kroner.

Les mer om halmgarantien her.