Fylkesstyrene i Nord- og Sør-Trøndelag Bondelag jobber iherdig med planen for sammenlåing til et felles Trøndelag Bondelag. Forrige uke var lagene samlet til felles strategiarbeid på Brekstad i Ørland kommune. En viktig del av prosessen har vært den gode dialogen, og at alle føler de blir sett og hørt.


Gårdsvisitt til Hovsvangen gård, hvor lokallagsleder i Ørland Bondelag, Andreas Ledsaak, driver økologisk drift.
Foto: Inga Rossing/ Norges Bondelag

Styrket
Sammenslåing innebærer nødvendigvis en god del papirarbeid men også diskusjon og nytenking. En viktig del av samlingen var å belyse hvilke utfordringer og styrker det nye Trøndelag Bondelag har. Begge fylkeslag er spesielt stolte over den faglige bredden lokallagene sitter på, og mener at medlemmene i regionen og deres geografiske spredning, sammen med stor bredde i produksjon, danner et representativt bilde på Norge.


Geir Yngve Hovde ved Hovde Hønseri takker pent for besøket og t-skjorta med kjennemerket "Bonde".
Her sammen med fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Kari Åker.

Foto: Inga Rossing/Norges Bondelag

Utfordringer

Hva skjer når matjorda bygges ned, støynivået går opp og folk flytter fra gården sin? Dette er spørsmål en nødvendigvis ikke kommer unna når besøket legges til kommunen hvor staten har bestemt at det Norske Forsvaret skal ha sin hovedkampflybase. Innlegg fra blant annet Forsvarsbygg, Forsvaret og Støygruppa i Ørland kommune var informativt for å få svar på noen av disse spørsmålene.


Carl Oskar Pedersen fra Forsvarsbygg informerer om planene.
Foto: Inga Rossing/Norges Bondelag

Et godt råd

Til alle fylkeslag som ønsker/kommer til å slå seg sammen: bruk tida, lytt til hverandre, jobb spesielt godt med de styrkene dere har og tørr å være ærlig når det kommer til utfordringer!

men husk...
spis godt underveis!

Poteter som tilbehør, servert av Ørland Kysthotell.
Foto: Inga Rossing/Norges Bondelag