Framtidsretta

Fire lykkelige avgangselever fra Nord Universitet kunne 28. mai 2019 smile bredt, etter utdeling av sitt bachelordiplom for bestått utdanning i husdyrfag- velferd og produksjon.  Elevene, som allerede har lagt planer for framtida, er stolte av å være en del av ei næring i utvikling. Ei næring som vet at utdanning er verdt investeringa, og fanger det opp når dyktige personer kommer inn i markedet.

Både Birgitte, Jenny og Emma har fått tilbud om jobb, henholdsvis som rådgiver på drøv hos Hundseth Mølle, livdyrformidler i Nortura og rådgiver på storfe hos Nortura. Jakob ønsker å fortsette utdanningen med husdyrvitenskap og mastergrad på Ås.

- Jeg føler meg svært heldig som har fått jobb, og gleder meg til å komme skikkelig i gang, forteller Birgitte.

To bacheloroppgaver

Alle studenter på bachelorprogram ved Nord Universitet, skal levere en oppgave som viser elevenes evne til å tenke selvstendig, gjøre forskningsrelatert arbeid, samle litteratur og vær kildekritisk.

De fire studentene og to veiledere gikk sammen om å lage en studie på atferd og grôvforopptak hos 17 sinet ammekyr ved Mære landbruksskole. Ideen ble utviklet sammen med Felleskjøpet Fôrutvikling og hadde i den ene studien formål om å se på om appetittfôring av halm dekket energi- og proteinbehovet til sinet ammeku, i tillegg til å se om dyrenes vekt endret seg ved ulikt fôringsregime. Den andre delen av studien så nærmere på kyrnes atferd og respons ved bruk av alternative grovfôrmidler.

- Det unike samarbeidet mellom bedrift, ansatte og elever har bidratt til å heve innholdet i oppgaven vår, uttaler Jakob og Jenny.

Anbefaler studieretningen

Oppfordringen fra de fire avgangselevene er soleklar: Dersom du er i det minste tvil – søk! Utdanning innenfor grønn næring er kjempeaktuelt, og danner et svært godt grunnlag for å drive landbruket videre, basert på god dyrevelferd, miljøvennlighet og økonomisk trygghet.

- Uansett hvilken bakgrunn eller erfaring du har, bli med! Næringa trenger hele tiden folk med forskjellig kompetanse for å utvikle seg, påpeker Emma.

De fire elevene har alle ulik bakgrunn, hvorpå noen har gått agronomutdanning, landbruksskole, studiespesialisering, og hest- og hovslagerfag.

Opptak til studiet ved Steinkjer krever generell studiekompetanse, noe som gjør at du ikke trenger å ha landbruksfaglig utdanning fra før.

Ivrig Bondelagsmedlem

Birgitte Vaagan, som er en av de nyutdannede, har de siste fem år sittet i styret i Vikna Bondelag, og vært leder for det samme lokallaget de siste 1,5 år.

- Det gode styressamarbeidet har gjort at den litt skumle starten, som leder, har gått over. Det gir meg en god selvfølelse å få engasjere meg i noe jeg synes er viktig, nemlig landbruket! Tilføyer Birgitte.

Hun fastslår at det er lurt å ta aktivt kontakt med videregående skoler og høgskoler/universitet dersom du er nysgjerrig på den grønne næringa.