Fylkesleder Rosmo fortsetter videre i sin kommentar:

- Der verden for øvrig fokuserer på samvirket sin samfunnsutviklende rolle og behovet for økt matproduksjon fokuserer den mørkeblå regjeringa på billigst mulig mat. Oppheving av kvoter og konsesjoner vil føre til overproduksjon, prisras og sterkt redusert inntekt til bonden. Svekking av importvernet vil åpne for industriell billigimport i første rekke fra EU.

- Distriktslandbruket vil være sjanseløst om denne regjeringsplattformen blir gjennomført. Landbruket sin innflytelse i verdikjeden for mat vil reduseres kraftig og matkjedene sin makt og innflytelse vil øke kraftig-

- Dette er en politikk som vil endre bygdenorge og svekke forbrukernes mulighet til å kjøpe norsk mat. Med denne politikken vil vi få mindre av norsk dagligmat som melk og brød, men også kortreiste matspesialiteter. Aldri har norsk matproduksjon møtt ei større utfordring enn Siv og Erna. -