Det første styret i Trøndelag Bondelag

Av Inga Frøseth Rossing,
 • Tips en venn om denne siden

Bakerst fv. styremedlem Gunnar Alstad, styremedlem/nestleder Erlend Fiskum.
Foran fv. styremedlem Bjørnar Schei, styremedlem Petter Harald Kimo, styremedlem Kari Toftaker, 1. vara Inger Oldervik, fylkesleder Kari Åker, styremedlem Anette Brede, Norges Bygdekvinnelag, her representert ved Anne Drugli.

Ikke tilstede da bildet ble tatt: Styremedlem Eivind Såstad Mjøen, styremedlem Tove Schult, 2. vara Yngve Røøyen, 3. varamedlem Marit Kviseth, representant for Norges Bygdeungdomslag

Det aller første styret i Trøndelag Bondelag er valgt, og blir operativt fra 1.januar 2020

Den 3.desemeber 2019 ble Trøndelag Bondelag vedtatt opprettet, ved konstituerende årsmøte.

100 stemmeberettigede vedtok på Scandic Hell, Stjørdal at disse ni, pluss varamedlemmer, skal lede Trøndelag Bondelag de første år:

 • Leder for 1 år, Kari Åker, Rissa Bondelag
 • Nestleder for 1 år, Erlend Fiskum, Grong Bondelag
  Styremedlem for 2 år
   
 • Styremedlem for 2 år, Petter Harald Kimo, Rissa Bondelag
 • Styremedlem for 2 år, Anette Brede, Snåsa Bondelag
 • Styremedlem for 2 år, Kari Toftaker, Oppdal Bondelag
 • Styremedlem for 1 år, Gunnar Alstad, Skatval Bondelag
 • Styremedlem for 1 år, Eivind Såstad Mjøen, Oppdal Bondelag
 • Styremedlem for 1 år, Bjørnar Schei, Fosnes Bondelag
 • Styremedlem for 1 år, Tove Schult, Melhus Bondelag
   
 • 1. varamedlem, Inger Oldervik, Frosta Bondelag
 • 2. varamedlem, Yngve Røøyen, Rindal Bondelag
 • 3. varamedlem, Marit Kviseth, Byneset Bondelag

 

I tillegg skal fylkesstyret bestå av ett medlem med vararepresentant valgt av Norges Bygdekvinnelag i fylket og ett medlem med vararepresentant valgt av Norges Bygdeungdomslag i fylket. 
 

 

Pollinatorer på agendaen

Denne ungdomsbedriften ønsker å utvikle en app, som skal sette fokus på betydningen av pollinerende insekter.

Vil forvalte viktige verdier

To unge trøndere fra sentrale deler av Trondheim har valgt å fordype seg i landbruksrelaterte tema som angår oss alle, nemlig klima og matproduksjon. Skal vi tro de unge kvinnene, er det fullt mulig å samarbeide for å finne løsninger på framtidas utfordringer.

19 prosent nedgang i jordbruksinntekt

NIBIO har i dag lagt fram de årlige driftsgranskingene, og for andre år på rad viser tallene en inntektsnedgang i landbruket. Nedgangen på landsbasis var 11 prosent, men for Trøndelag hele 19%.

Trøndelag Bondelag i boks!

Det spares ikke på engasjement og positivisme når to blir til en. Sør- og Nord-Trøndelag Bondelag er fusjonert og nå blitt til Trøndelag Bondelag.

KORNMØTER HØSTEN 2019

Det er tid for en ny runde med kornmøter. Kvithammer onsdag kveld den 11.12 kl 18.30, på Mære torsdag 12.11. kl 10.00 og på Skjetlein samme kveld kl. 18.30. Se program

Bli med kurs for tillitsvalgte

Påmeldingsfrist snarest til kurs. Midtnorsk Landbruksråd arrangerer kurs for tillitsvalgte som ønsker å lære mer om organisasjonsarbeid.

Brannbil blålys

Fullskala brannøvelse i Orkdal

Brannalarmen går. Tett røyk velter ut fra ventilasjonsluker langs vegg og på tak i fjøset. Ut gjennom porten tumler en av gårdbrukerne. Røyken står også tett ut porten, men gårdbrukeren løper inn med brannslokkingsapparatet. Det brenner i en traktor på fôrbrettet. 200 dyr står inne i fjøset.

Dette skjer i Trøndelag Bondelag

Onsdag
29
januar

Regionmøte på Verdal/Levanger

Nordtun Grendehus på Mule
Onsdag
29
januar

Regionmøte i Trondheim

Skjetlein VGS
Torsdag
30
januar

Regionmøte på Mære VGS

Mære Landbruksskole

Våre samarbeidspartnere