Det første styret i Trøndelag Bondelag

Av Inga Frøseth Rossing,
 • Tips en venn om denne siden

Bakerst fv. styremedlem Gunnar Alstad, styremedlem/nestleder Erlend Fiskum.
Foran fv. styremedlem Bjørnar Schei, styremedlem Petter Harald Kimo, styremedlem Kari Toftaker, 1. vara Inger Oldervik, fylkesleder Kari Åker, styremedlem Anette Brede, Norges Bygdekvinnelag, her representert ved Anne Drugli.

Ikke tilstede da bildet ble tatt: Styremedlem Eivind Såstad Mjøen, styremedlem Tove Schult, 2. vara Yngve Røøyen, 3. varamedlem Marit Kviseth, representant for Norges Bygdeungdomslag

Det aller første styret i Trøndelag Bondelag er valgt, og blir operativt fra 1.januar 2020

Den 3.desemeber 2019 ble Trøndelag Bondelag vedtatt opprettet, ved konstituerende årsmøte.

100 stemmeberettigede vedtok på Scandic Hell, Stjørdal at disse ni, pluss varamedlemmer, skal lede Trøndelag Bondelag de første år:

 • Leder for 1 år, Kari Åker, Rissa Bondelag
 • Nestleder for 1 år, Erlend Fiskum, Grong Bondelag
  Styremedlem for 2 år
   
 • Styremedlem for 2 år, Petter Harald Kimo, Rissa Bondelag
 • Styremedlem for 2 år, Anette Brede, Snåsa Bondelag
 • Styremedlem for 2 år, Kari Toftaker, Oppdal Bondelag
 • Styremedlem for 1 år, Gunnar Alstad, Skatval Bondelag
 • Styremedlem for 1 år, Eivind Såstad Mjøen, Oppdal Bondelag
 • Styremedlem for 1 år, Bjørnar Schei, Fosnes Bondelag
 • Styremedlem for 1 år, Tove Schult, Melhus Bondelag
   
 • 1. varamedlem, Inger Oldervik, Frosta Bondelag
 • 2. varamedlem, Yngve Røøyen, Rindal Bondelag
 • 3. varamedlem, Marit Kviseth, Byneset Bondelag

 

I tillegg skal fylkesstyret bestå av ett medlem med vararepresentant valgt av Norges Bygdekvinnelag i fylket og ett medlem med vararepresentant valgt av Norges Bygdeungdomslag i fylket. 
 

 

Det jobbes fortsatt med mædi

Mattilsynet og privatpraktiserende veterinærer har snart gjennomført en stor kartleggingsjobb i forbindelse med sauesykdommen mædi, i norddelen av fylket, kun et 20-talls besetninger står igjen.

En tydelig klimaplan

- Vi skal bygge opp - ikke ned - norsk matproduksjon, og vi er derfor en del av løsninga på klimasituasjonen.

Matproduksjon trenger arbeidskraft

- Meld inn ledig arbeidskraft! Tilgjengelig arbeidskraft er avgjørende for hva vi har å spise i sommer og neste år. Alle kan ikke alt, men noen oppgaver kan alle gjøre.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Oppdater kjernejournalen din

Vi oppfordrer alle til å undersøke sin egen beredskapsplan, slik at du er forberedt om du skulle bli sjuk eller har behov for ekstra hjelp.

Hjemmekontor for ansatte

De siste dagene har smittebildet av Koronaviruset endret seg dramatisk som gjør at det iverksettes tiltak for de ansatte i Bondelaget.

Våre samarbeidspartnere