Bygdadagen i Soknedal ble gjenomført lørdag 5 oktober med nok en gang stor oppslutning. Årets Bygdadag trakk godt over 1000 mennesker og er den absolutt største handelsdagen i Soknedal i året. Samarbeidet med den lokale handelsstand går alldeles utmerket.

  Kalvemønstringen og Sauesjået ” Miss Soknedal “ trakk til seg mange interesserte. Bygdadagen er en kombinasjon av  salgs og utstillingsmesse for lokale brukskunstnere og produsenter av lokalmat. Videre er det en rekke maskin og utstyrleverandører med tilknytning til Landbruket som stiller ut sine produkter og skaper kontakt med aktuelle fremtidige kjøpere. Det lokal historielag har også en seksjon hvor de stiller ut veteran redskaper og utstyr som har vært benyttet i landbruket tidligere  år.

 Lokale lag og frivillige organisasjoner får også mulighet til å synliggjøre sine organisasjoner, samt å tjene noen kroner på salg av diverse produkter.

 Det lokale Bygdekvinnelag sørger for at ingen trenger å sulte under arrangementet.

Nytt av året var at det ble arrangert Gauldalsmesterskap i Melkespannholdning

 Det er Soknedal Bondelag og Soknedal Sau og Geit som sørger for å få i orden alt det praktiske i arrangementet gjennom en stor dugnadsinnsats.

 Bygdadagen er en videreutvikling av “Saueutstillinga i Soknedal” som faktisk ble dratt igang i 1934. Neste år er det 80 års jubileum. Arrangementkomiteen  starter nå forberedelsene til neste års jubileumsarrangement.

 Frank Røym