Brannøvelsen fant sted på gården til Roar Svanem i Hemne mandag 28. mai. Han har melkekyr. Brannvesenet fikk prøvd seg på ulike situasjoner og bønder stilte som markører. Først ble det etablert vannforsyning. Deretter hadde bondelaget laget en "case" der situasjonen var at det hadde oppstått en eksplosjon i driftsbygninga.

Etablering av vannforsyning og klargjøring for røykdykking.

En bonde befinner seg ved driftsbygninga og er veldig forstyrra, oppskaka og klarer ikke å gjøre rede for om det faktisk befinner seg en  person i bygninga eller ikke. Men han er ganske så sikker likevel på at det er det, og blir mer og mer hysterisk og vil inn for å finne vedkommende. Brannvesenet må roe ned bonden og holde han unna driftsbygningen hvor det er røykutvikling. Det må etter hvert tre mann til for å sørge for at bonden ikke gjør noe overrilt. Røykdykkere går inn i driftsbygninga og finner en person i rundsiloen, som de heiser opp og får ut. Brannvesenet løste dette veldig godt, sier Arne Ivar som spilte den oppskaka og forstyrra bonden. Jeg fikk vite etterpå at hadde dette vært en reell sitasjon, så hadde det blitt satt en beroligende sprøyte, humrer han.

Videre sto det øvelse i evakuering av dyr på programmet. Brannmannskapene skulle selv få ut dyrene. De fikk veiledning underveis. Det kribla litt etter å hjelpe til, sier Ness, men det fikk det til til slutt. De brukte litt lang tid.

Tilslutt hadde brannmannskapene en runde om hva bønder kan gjøre. Det er viktig at en ikke sløves og tror at brann ikke kan oppstå hos meg. Det ble anbefalt å tenke gjennom ulike scenarier som kan oppstå på en gård og hva en da skal gjøre. En øver seg mentalt, og kan bedre agere hvis en situasjon oppstår. Så er det viktig å ha det ryddig på gårdsplassen og rundt driftsbygninga. Tenk gjennom hvor og hvordan en plasserer ting, traktoren og redskap slik at det er enkelt å komme til med brannkjøretøy hvis det skulle være nødvendig. Nabohjelp er viktig ved evakuering av dyra. Noen til å ta hånd om dyra og sørge for at de tas vekk fra området. Dyrene vil helst inn igjen.

Dette var skikkelig tankevekkende, sier Arne Ivar Ness ettertenksomt. Vi snakket også om skogbrannberedskap, og flere har satt seg opp på liste hos brannvesenet med navn, telefonnummer og hva slags utstyr de har tilgjengelig. Både traktorer, tankvogner og ikke minst møkkpumper som kan settes i elv eller vann. Mange av våre møkkpumper har større kapasitet enn brannvesenets egne og kan få avgjørende betydning ved skogbrann. I tillegg sitter vi som grunneiere med lokalkunnskapen og skogsbilveier og hvor det er fremkommelig i skogene våre.

I tillegg vil vi oppfordre til termografering av det eletriske anlegget ved el-kontroll. De fleste branner i driftsbygninger oppstår ved feil i det elektriske anlegget, og termografering kan avdekke feil på ledningsnettet tidlig, sier organisasjonssjef i Sør-Trøndelag Bondelag Jon Gisle Vikan som er imponert over øvingsopplegget som er gjennomført hos bondelaget i Hemne. Dette er til etterfølgelse hos flere lokale bondelag og et viktig tiltak i opplegget i Tryggere Sammen.

Øvelsen var annonsert slik at folk kunne komme og se på.

Øvingsgjengen samlet til debriefing etterpå.

Ikke enkelt å jage ut kyr! Brannmannskapene ble mange erfaringer rikere som er viktig å ha med seg videre.

Lokallagsleder i Hemne Bondelag, Arne Iver Ness, spilte rollen sin som forstyrra og oppskaka bonde veldig godt. Her tas han hånd om av tre brannmenn. Ta gjerne kontakt med han hvis dere vil høre mer om hvordan denne øvelsen ble lagt opp. Roar Svanem var bonden som ble heist opp fra rundsiloen.