Mandag starter rundtturen i Skjelstadmark der soneinndeling er tema, før ferden går videre til Voll Gård i Trondheim og tema som urbant og bynært landbruk, jordvern og dyrevelferd står på programmet. Skjetlein vgs og gårdsbruket skal besøkes slik at Bodhild blir godt kjent med naturbruksskolene våre. Vi skal innom Kjell Robert Schultz som driver med gris og storfe i Skaun. Tirsdag går turen til Meldal og gårdsmeieri hos Ola Lund, Grønt frå Grindal, Grindal Ysteri, gårdsbesøk hos Erik og Solveig Kvam, Stenlia hos Kjell Erik Berntsen hvor det ryddes trase for ny E6, gårdsbesøk hos Erik Olaf Solberg som driver og bygger nytt fjøs til storfe og tilslutt Øya vgs.

Stormedlemsmøte i Hoston!

På kvelden mandag 3. oktober kl 19.30 - 21.30 kan du ta turen til Hoston Storstue hvor vi i samarbeid med Orkdal Bondelag arrangerer stormedlemsmøte med Bodhild. Tema for kvelden er 

- I dag kom rapporten fra Grytten-utvalget - hva nå Norges Bondelag? ved Bodhild

- Velferdsordninger i landbruket - treffer de unge bønder som har stiftet familie? ved Kine Grønningen hvis det ordner seg med barnevakt;-)

- "Inspirasjons-Bodhild" om godt bondelagsarbeid.

Spørsmål og diskusjon underveis. Enkel servering. 

Med på stormedlemsmøtet er også fylkesleder Petter Harald Kimo, nestleder Annette Brede, styremedlemmene Yngve Røøyen og Hanne M Staverløkk. Så her er det muligheter for å ta en prat med mange.