Landbrukspolitikk og organisering av egen organisasjon var hovedutfordringene rundt 120 årsmøtedelegater og gjester drøftet i to dager på Stjørdal da Sør- og Nord-Trøndelag Bondelag var samlet på Stjørdal 20.-21.mars. Gjennom gode innledninger og engasjerte årsmøteutsendinger viste forsamlingen at det er tru på landbruket i framtida, og at tillitsvallgte ønsker å bygge et sterkt faglag for alle bønder i Trøndelag.


At det også er store utfordringer med begrenset marked for å øke produksjonen av bøndenes råvarer, trigger til enda større kamp mot import og et ønske om å spille på lag med blant annet matvarekjedene for å øke andelen norskprodusert mat.


I organisasjonsdebatten ble det gitt en klar marsjordre fra lokallaga i begge nåværende fylkesorganisjoner om å jobbe mot ett bondelag i Trøndelag. At det også her er utfordringer med store avstander innenfor det nye ansvarsområde erkjennes, men fra flere innleder ble det anvist mulige tiltak for å løse dette.
I det formelle årsmøtet for Nord-Trøndelag Bondelag ble Audhild Slapgård som ventet valgt som ny leder, med Erlend Fiskum som ny nestleder. Øvrige valg ble som valgkomiteens innstilling.
Borgny Grande, som gikk av som styreleder etter 2 år ble behørig takket for den kjempejobben ho har gjort både som leder, men også i de øvrige roller ho har hatt i styret siden 2009.

Leders tale

Resolusjon