Dette sier Petter Harald Kimo, leder i Trøndelag Bondelag etter at staten kom med sitt tilbud i jordbruksforhandlingene. Mange bønder har det tøft økonomisk, og det går på motivasjonen løs å være matprodusent. Det er nødvendig med en betraktelig satsing på melk og grovfôr i Trøndelag skal vi klare å holde bøndenes motivasjon oppe.   

Bøndenes inntekt henger fortsatt etter andre grupper, og bønder trenger framtidstro til blant annet å investere i løsdriftsfjøs og gode dyrevelferdstiltak! I Trøndelag er det nødvendig med en kraftig satsing på grovfôr og melk – melka er bærebjelken her. Kimo får ikke understreket alvoret nok!   Det ringer fortvilte bønder som ikke får betalt regningene sine, og ungdom som ikke orker å bli med på dette. Dagens ungdom vil ikke leve av dugnad og fine løfter!

Å være bonde innebærer et stort ansvar for dyr og avlinger. Vi må ha et sikkerhetsnett med gode velferdsordninger både ved sykdom og fødsel for å sikre rekruttering til næringa, understreker Kimo. Staten vil ikke fjerne samordningsregelen. Tilskuddet til sykdomsavløsning blir i dag avkorta mot inntekt, godtgjøring og evt ytelser fra annet hold. Dette vil Bondelaget ha en endring på. Dagens ordning hjelper ikke de bøndene som i dag har tatt seg jobb utenom bruket for å ha noe å leve av. Dette er krevende fortsetter Kimo -som bønder har vi en samfunnskritisk rolle og kan rett og slett ikke bli syke.

Norge skal øke sjølforsyninga med minst 50%. Det har stortinget vedtatt. Totalberedskapskommisjonen har gitt en tydelig oppfordring til regjeringa. Skal vi ha en god beredskapsevne, må det satses mer på norsk matproduksjon over hele landet. Sånn den økonomiske situasjonen er nå ser det alvorlig ut for framtidens landbruk. En styrking av bondens inntekt og styrking av velferdsordningene må til for å opprettholde de allerede vedtatte politiske målene, som økt selvforsyning, matsikkerhet og landets totalberedskap.   

 

 

Kontaktpersoner Trøndelag Bondelag:

Petter Harald Kimo, fylkesleder, tlf 413 25 545