Stadsbygd Bondelag sto i spissen for arrangementet, som var et samarbeid mellom mange aktører i landbruket. Både små og store fikk rikelige muligheter både til aktivitet, trivsel og forfriskninger. Kalvestyling og hopp i høyet var populært, og også snekkering, hesteskokasting og traktor-lakkering kunne prøves.

Takk til lokallaget og alle gode hjelpere for solid planlegging og gjennomføring. Til og med sol greide de å ordne!