Anbefaler kurset "Tryggere sammen"

Av Ove Magne Ribsskog,
  • Tips en venn om denne siden

Svenn Ove Fosseng anbefaler alle lokallag å ta kurset "Tryggere sammen". Det handler om å redusere risikoen for brann og ulykker, og hvordan du som bonde kan møte alle typer krisesituasjoner.

Tryggere sammen er en kursserie for alle lokallag i Bondelaget. Her fra første samling i Fosnes Bondelag, der prosjektleder Inger Johann Sikkeland i Norges Bondelag deltok. (Foto: Anne-Lill Newermann)

- Hvis du er opptatt av egen helse og sikkerhet, bør du ta kurset, sier Svenn Ove Fosseng.

Han er leder i Fosnes Bondelag, som har vært ett av seks lokallag som har testet ut kurset før det nå rulles ut over hele landet.

"Tryggere sammen" er en storsatsing av Norges Bondelag. Gjensidigestiftelsen har bidratt med to millioner kroner til prosjektet og kursserien, hvor det er laget kursmateriell, videofilmer og nettside.

Svenn Ove Fosseng er imponert over kursopplegget, og anbefaler det på det sterkeste.

Svenn Ove Fosseng i Fosnes Bondelag har prøvd ut kurset og anbefaler det sterkt til alle lokallag.- Du kan komme borti ting du ikke har tenkt igjennom i det daglige. Det kan brenne hos hvem som helst, og det er viktig å ha tenkt igjennom hva du skal gjøre og ha en plan. Når vi sitter flere i lag over flere dager og diskuterer, kan vi også dele erfaringer og lære av hverandre, sier han.

Gode videoreportasjer

I "Tryggere sammen" kan lokallaga velge å fordype seg i to tema. Fosnes Bondelag valgte ulykke og brann. De avsluttet med å gjennomføre en brannøvelse der alle nødetater og Sivilforsvaret deltok.

Det er laget videoreportasjer om de ulike tema; uvær, flom, ulykke, brann, smitte, atom, medmenneske og beredskap.

- De fleste av oss så alle videoene. De er kjempebra laget, sier Svenn Ove Fosseng.

Som avslutning på kurset gjennomførte Fosnes Bondelag i samarbeid med alle nødetatene en brannøvelse. (Foto: Fosnes Bondelag)Ett av resultatene av kurset i Fosnes, er at brannvesenet i kommunen fikk øynene opp for hvilke ressurser bøndene sitter med.

- Vi er nå med i beredskapsteamet i kommunen, sier Fosseng.

Og bøndene har allerede vært i aksjon. Da et stort lagerbygg brant for noen dager siden, ble traktor med tankvogn rekvirert. Bøndene eier også et stort gylleanlegg med 1500-2000 meter slange, som kan kjøres ut overalt der en traktor kommer fram. Det inngår nå i kommunens beredskapsplan.

Mer flom og uvær

Leder Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag anbefaler også lokallagene å ta kurset Tryggere sammen.

- Det blir varmere, våtere og villere, og vi må være forberedt på både uvær og flom, sier Helland.

Dette ble tydelig demonstrert da uværet Hilde feide inn over Nord-Trøndelag i 2013, og store deler av fylket ble uten strøm og telefon i flere dager. En av videoene i kursserien tar utgangspunkt i situasjonen i Nord-Trøndelag.

Ulykker, branner og smittsomme dyresykdommer er også viet stor oppmerksomhet i kursserien. Dette er tema som også er høyst aktuelle i Nord-Trøndelag.

- Den viktigste ressursen er en selv, og familien rundt. Å ta dette kurset kan være en svært god forsikring, sier Asbjørn Helland.

Eget prosjekt på Innherred

I Verdal og Levanger har landbruksforumet og Innherred samkommune gått sammen om prosjektet "Sammen i kriser - mest klok, lite skadet". Det tar utgangspunkt i situasjonen våren 2015, med mye regn og kulde, som skapte store problemer spesielt for kornbøndene.

Dette prosjektet har som mål å styrke motstandsyktigheten i landbruksnæringa, og å bevisstgjøre næringa gjennom opplegg for å håndtere kriser.

Prosjektene er utviklet parallelt, men det kan bli aktuelt med en form for samordning i de lokallag som ønsker det.

Vi må profesjonalisere vår kommunikasjon

Innspillsmøte foran jordbruksforhandlingene 2020, med fag- og samvirkeorganisasjonene i Trøndelag gjennomført, med sterke fornemmelser om to ting: økte målpriser og styrket samvirke.

Fem ungdommer står i drivhus

Pyroeffekter på Skjetlein vgs!!

Etter vinterferien braker det løs med et forskningsprosjekt hvor fem elever, Sintef, NTNU, laboratorium i Tyskland og en hjemmesnekra biokull-reaktor er involvert. Skjetleins forskerelever skal være med å redde verden – litt.

Vi er sammen for dyra

Husdyraktører i Midt-Norge jobber fortsatt tett med Mattilsynet, region Midt, i nettverket Sammen for dyra.

Vi vil ha innspill

Utkast til nytt næringspolitisk program for perioden 2020-2024 er lagt ut på høring, vi vil ha innspill fra lokallagene.

Pollinatorer på agendaen

Denne ungdomsbedriften ønsker å utvikle en app, som skal sette fokus på betydningen av pollinerende insekter.

Vil forvalte viktige verdier

To unge trøndere fra sentrale deler av Trondheim har valgt å fordype seg i landbruksrelaterte tema som angår oss alle, nemlig klima og matproduksjon. Skal vi tro de unge kvinnene, er det fullt mulig å samarbeide for å finne løsninger på framtidas utfordringer.

19 prosent nedgang i jordbruksinntekt

NIBIO har i dag lagt fram de årlige driftsgranskingene, og for andre år på rad viser tallene en inntektsnedgang i landbruket. Nedgangen på landsbasis var 11 prosent, men for Trøndelag hele 19%.

Trøndelag Bondelag i boks!

Det spares ikke på engasjement og positivisme når to blir til en. Sør- og Nord-Trøndelag Bondelag er fusjonert og nå blitt til Trøndelag Bondelag.

Dette skjer i Trøndelag Bondelag

Mandag
02
mars

Ny E6 gjennom Innherred - men til hvilken pris?

Kantine, Levanger Videregående skole
Mandag
16
mars

Årsmøte i Trøndelag Bondelag

Scandic Hell, Stjørdal

Våre samarbeidspartnere