Aksjon mot godsterminal på dyrkajord

Av Sissel Langørgen,
  • Tips en venn om denne siden

Aksjonister fra Bondelaget og Bygdeungdomslaget møtte statssekretær John-Ragnar Aarset (H) fra Samferdselsdepartementet da han besiktiget området som er lansert for godsterminal på Søberg. Regjeringen har som mål å ta en beslutning om godsterminal før påske.

Statssekretær ble møtt av omlag 40 demonstranter da han ankom Søberg.  En godsterminal på Søberg vil føre til at svært mye god matjord går tapt. Bondelaget og Bygdeungdomslaget mener at godsterminalen må legges et sted der den ikke går ut over matproduksjonen.  I tillegg vektla beboerne i området konsekvensene en godsterminal vil ha for støy og bomiljø

Siri Voll Dombu i Sør-Trøndelag Bygdeungdomslag overrakte en sekk god matjord til statssekretæren. Sammen med gaven fikk statssekretæren beskjed om at jorda er verdifull, og at den må han ta godt vare på.

Torbjørn Vold, Tora Voll Dombu og Anders Eggen med et klart budskap til statssekretæren om at det ikke er akseptabelt å bruke dyrkajord til godsterminal.

Aarseth sier regjeringen har som mål å fatte beslutning om plassering av godsterminal før påske.  Han vil før den tid besøke andre aktuelle lokaliteter.

Pollinatorer på agendaen

Denne ungdomsbedriften ønsker å utvikle en app, som skal sette fokus på betydningen av pollinerende insekter.

Vil forvalte viktige verdier

To unge trøndere fra sentrale deler av Trondheim har valgt å fordype seg i landbruksrelaterte tema som angår oss alle, nemlig klima og matproduksjon. Skal vi tro de unge kvinnene, er det fullt mulig å samarbeide for å finne løsninger på framtidas utfordringer.

19 prosent nedgang i jordbruksinntekt

NIBIO har i dag lagt fram de årlige driftsgranskingene, og for andre år på rad viser tallene en inntektsnedgang i landbruket. Nedgangen på landsbasis var 11 prosent, men for Trøndelag hele 19%.

Trøndelag Bondelag i boks!

Det spares ikke på engasjement og positivisme når to blir til en. Sør- og Nord-Trøndelag Bondelag er fusjonert og nå blitt til Trøndelag Bondelag.

KORNMØTER HØSTEN 2019

Det er tid for en ny runde med kornmøter. Kvithammer onsdag kveld den 11.12 kl 18.30, på Mære torsdag 12.11. kl 10.00 og på Skjetlein samme kveld kl. 18.30. Se program

Bli med kurs for tillitsvalgte

Påmeldingsfrist snarest til kurs. Midtnorsk Landbruksråd arrangerer kurs for tillitsvalgte som ønsker å lære mer om organisasjonsarbeid.

Brannbil blålys

Fullskala brannøvelse i Orkdal

Brannalarmen går. Tett røyk velter ut fra ventilasjonsluker langs vegg og på tak i fjøset. Ut gjennom porten tumler en av gårdbrukerne. Røyken står også tett ut porten, men gårdbrukeren løper inn med brannslokkingsapparatet. Det brenner i en traktor på fôrbrettet. 200 dyr står inne i fjøset.

Våre samarbeidspartnere