Statssekretær ble møtt av omlag 40 demonstranter da han ankom Søberg.  En godsterminal på Søberg vil føre til at svært mye god matjord går tapt. Bondelaget og Bygdeungdomslaget mener at godsterminalen må legges et sted der den ikke går ut over matproduksjonen.  I tillegg vektla beboerne i området konsekvensene en godsterminal vil ha for støy og bomiljø

Siri Voll Dombu i Sør-Trøndelag Bygdeungdomslag overrakte en sekk god matjord til statssekretæren. Sammen med gaven fikk statssekretæren beskjed om at jorda er verdifull, og at den må han ta godt vare på.

Torbjørn Vold, Tora Voll Dombu og Anders Eggen med et klart budskap til statssekretæren om at det ikke er akseptabelt å bruke dyrkajord til godsterminal.

Aarseth sier regjeringen har som mål å fatte beslutning om plassering av godsterminal før påske.  Han vil før den tid besøke andre aktuelle lokaliteter.