Nyheter

Hvilke partier vil tette inntektsgapet

Vi har utfordret stortingskandidater fra Østfold på å fortelle om de vil forplikte seg til å tette inntektsgapet i denne stortingsperioden. Og i tilfelle hvordan og når? Hør svarene her.

Stortingskandidater på tur i Østfoldlandbruket

I alt 16 av årets 1.-4. kandidater til årets Stortingsvalg fra Østfold var påmeldt turen i det mangfoldige Østfoldlandbruket. Østfoldlandskapet er svært variert, fra feit matjord langs raet, godt egnet til grøntproduksjon, via store, åpne leirsletter som er ideelle for kornproduksjon til skoglendte teiger eller ravinelandskap, som er best egna til grovfôrproduksjon og beite. Dette var noe av det vi viste dem denne gang.

Ny veileder for å unngå rustangrep i husdyrbygg

Nye husdyrbygg kan ha en risiko for å få rustangrep. Bondelaget har laget en veileder som beskriver praktisk hvordan unngå rustangrep i nye bygg og begrense skader i eksisterende bygg.

Tilleggsforhandlingene er i gang

I tilleggsforhandlingene mellom jordbruket og staten er det enighet om et utredningsoppdrag til Budsjettnemnda for jordbruket.

Vil ha politisk støtte til landbruksløft

Kraftig inntektsvekst er avgjørende for å utvikle framtidas landbruk. – Et samla landbruk ber politikerne i årets valgkamp om et landbruksløft, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Våre samarbeidspartnere