Nyheter

Tydelig svar på regional rovdyrforvaltning

Østfold Bondelag har latt seg høre på rovvilt 4 sin forvaltningsplan for store rovdyr. I sitt svar er fylkeslaget klare på at individer og familiegrupper som forvolder skade må tas ut, og at det må gis stående fellingstillatelse på ulv som har angrepet beitedyr og fortsatt befinner seg innenfor rovviltavvisende gjerde.

Digitalt kurs i klimakalkulatoren

Bli kjent med landbrukets klimaarbeid og kalkulatoren. Ut fra denne kan du som bonde kartlegge muligheter for reduksjon av klimagassutslipp og karbonbinding på gården din. Målet er at flest mulig tar denne i bruk, slik at vi sammen kan gjøre norsk matproduksjon mer klimavennlig. Kurset er gratis, men krever påmelding innen 29. november.

Miljøkrav på bekostning av matkornproduksjonen

- Får Statsforvalteren det slik den ønsker i sitt forslag til nye regionale miljøkrav for jordbruket i Østfold og Akershus, vil det i store områder bli redusert mulighet for å produsere høsthvete. Dette vil gå på bekostning av landets mulighet til å produsere matkorn, sier leder i Østfold Bondelag, Ole-Kristian Bergerud.

Viktig informasjon til deg som er fjørfebonde

Mattilsynet har vedtatt begrensninger rundt gården med smitte av fugleinfluensa for å begrense smittespredning.

Mattilsynet pålegger avliving

Mattilsynet har avdekket at veterinærer har benyttet ulovlige medikamenter til husdyr. Derfor har tilsynet besluttet at dyra må avlives og destrueres.

Ny retning for landbruket

– Dette er en god start mot en ny retning for landbruket, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag, om regjeringas forslag til justeringer i statsbudsjettet.

Slik er fordelingen

Her kan du se hvordan pengene etter tilleggsforhandlingene blir fordelt.

Viktige investeringsmidler til jordbruket

Regjeringa foreslår 200 mill.kr. i investeringsmidler til landbruket. – Viktig for å få med gårdsbruk over hele landet videre, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Kornskolen 2021

I vinter vil det igjen bli arrangert en grunnleggende kornskole for de som ønsker å lære om korndyrking på en økonomisk og miljøvennlig måte i Akershus og Østfold. Kurset passer for deg som er ny kornprodusent, eller deg som mener at du trenger litt faglig påfyll. Det vil bli satt opp kurs i Buskerud senere i vinter.

Bli med på vinterens arbeidsgiverkurs for landbruket

Mer enn 1300 personer deltok på fjorårets arbeidsgiverkurs for landbruket. Nå gjentas suksessen, og i år blir det også egne fordypningskurs på etterspurte temaer.

Stillingen som Bondelagskokk er ledig. – En viktig rolle for norsk matkultur

Er du den nye Bondelagskokken? Med et kokkestipend på 100.000 kroner kan du bidra til å fremme norsk matkultur og spre kunnskap om de unike råvarene som blir produsert i hele landet.

Våre samarbeidspartnere