Nyheter

Behov for kompensasjonsordning i grøntnæringa

I et brev til Landbruks- og matdepartementet ber Norges Bondelag, med flere, om kompensasjonsordning for ekstraordinære kostnader i grøntnæringa.

Risikoavlastning for grøntprodusentene ved mangel på arbeidskraft

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og staten har i dag blitt enige om å videreføre utvidelsen av avlingssviktordningen for jordbruket.

Slo et slag for mangfoldet

Nyvalgt leder i Østfold Bondelag, Ole-Kristian Bergerud, holdt i dag innlegg på Norges Bondelags representantskap. Der løftet han blant annet en god kornøkonomi og at gras- og beiteområder må behandles likt i alle distrikt og regioner. Videre at ordningene for regionalt miljøprogram (RMP), velferdsmidler og investeringsvirkemidlene må styrkes. Les innlegget i denne saken.

Resolusjon om skadefelling av grågås

Under generaldebatten på årsmøte i Østfold Bondelag var det stor aktivitet, og lokallagene var opptatt mange ulike utfordringer. Spesielt mange pekte på behovet for økt innsats for å få bukt med problemene med gåsekader, noe som resulterte i en resolusjon fra årsmøtet

Resolusjon om grunnlagsmaterialet

Under generaldebatten tok leder i Hobøl Bondelag, Pål Haglerød til orde for en endring av grunnlagsmaterialet i jordbruket. - Hvorfor får vi presentert tall det er lett å misforstå? Hvorfor viser ikke tallene hva vi kan tjene på jobben vi gjør? Hvorfor blande sammen vederlag til arbeid og vederlag til egenkapital? Hvorfor regnes ikke store utgifter eks jordleie som en utgift i jordbruket? - var spørsmål han stilte før han la fram et resolusjonsforslag til årsmøtet.

Ole Kristian Bergerud ny leder i Østfold Bondelag

Årsmøtet i Østfold Bondelag 2021 valgte Ole Kristian Bergerud (41) til ny leder. Ole Kristian er heltidsbonde på gården Bergerud i Varteig i Sarpsborg hvor økologisk ammeku er hovedproduksjonen. Han benyttet anledningen til å takke Svend Arild Uvaag for en formidabel innsats.

Prisdryss på årsmøte i Østfold Bondelag

Digital gjennomføring sto ikke i veien for at en rekke priser ble delt ut. Per Ola Haartveit, Aremark fikk prisen som årets verver, prisen for årets lokallag 2019 gikk til Rakkestad og Degernes Bondelag, mens årets lokallag 2020 gikk til Aremark Bondelag.

Utfordret i leders tale

I sin tale til årsmøtet i Østfold Bondelag advarte fylkesleder Svend Arild Uvaag sterkt i mot å øke importkvotene på landbruksvarer. - Det er fullstendig meningsløst hvis regjeringa bytter norske arbeidsplasser og matberedskap, tordnet Uvaag.

Innsatsprisen til Karl Emil Rosnæs

Innsatsprisen 2019 og 2020 ble på årsmøte i Østfold Bondelag tildelt Karl Emil Rosnæs fra Rygge for hans mangeårige innsats for å utvikle og sikre et sterkt miljø for produksjon av grønnsaker i Østfold.

Webinar om slam og kornøkonomi

Kornprogrammet og NLR inviterer til seminar om slam og kornøkonomi.

Sesongarbeidskraft

Vekstsesongen står for døra, og i koronapandemien er det viktigere enn noen gang at vi produserer norsk mat til norske forbrukere. Dessverre byr pandemien på store utfordringer med tilgangen på arbeidskraft i grøntsektoren. I den forbindelse har bondelagene i Viken opprettet samarbeid med NAV i Vest og Øst Viken.

Stortingets rovviltpolitikk må følges opp!

Dette er det klare rådet Østfold Bondelag har gitt til rovviltnemnda i region 4 når de nå skal revidere forvaltningsplanen for sin region. Både bestandsmålet og den todelte målsetninga må følges opp, og det må følger penger med for å sette opp og drifte rovviltavvisende gjerder, krever fylkeslaget.

Ber om mangfold

15. mars leverte Østfold Bondelag inn sitt innspill til årets jordbruksforhandlinger. Fylkeslaget trekker fram at det blant annet ønsker en god kornøkonomi, og at det grasbaserte husdyrholdet i områder som har redusert sin mulighet til inntektsutvikling må løftes i årets jordbruksforhandlinger.

Fugleinfluensa i Sarpsborg

Mattilsynet melder at for første gang under det pågående utbruddet er det påvist fugleinfluensa på Østlandet, hos en kanadagås i Sarpsborg. Det er derfor ekstra viktig at hobbyfjørfehold og fjørfebesetninger i Viken fylke fortsatt overholder portforbudet.

Utenlandsk arbeidskraft med stengte grenser

Usikkerheten er stor foran den travleste tida i landbruket. Grensene er stengt, men det gis noen få unntak for at arbeidskraft kan komme til Norge. Her er oversikten.

Søk om rovviltavisende gjerder nå!

Dette var budskapet Statsforvalteren formidlet på det digitale møtet om rovvilt i forkant av beitesesongen, som Østfold Bondelag arrangerte 3. mars. Grunnen er at søknadsfristen for FKT-midler i deler av Østfold er utsatt fra 15. februar til 22. mars 2021.

Førstekonsulent i Østfold/Viken

Vi søker en positiv og samfunnsengasjert førstekonsulent med interesse for organisasjonens rolle for norsk landbruk til vårt fylkeskontor i Østfold.

Digitalt årsmøte 2021

Østfold Bondelag avholder sitt årsmøte digitalt 18. mars 2021. Her finner du sakspapirene.

Når bonden skal ha barn: Velferdsordningene er fortsatt for dårlige

- Velferdsordningene i landbruket er for dårlige. Hvis jeg skal ha en unge til, skal jeg ha au pair, sier Marthe Bogstad. 8. mars 2021 er det fortsatt uvanlig at bonden får barn, og frustrerende vanskelig å finne info om hvordan man organiserer seg best mulig – praktisk og økonomisk.

Utenlandsk arbeidskraft med stengte grenser

Usikkerheten er stor foran den travleste tida i landbruket. Grensene er stengt, men det gis noen få unntak for at arbeidskraft kan komme til Norge. Her er oversikten.

Våre samarbeidspartnere