Ragnhild og Anne Kristin har begge erfart det å plutselig skulle ta over drifta på gården. Ragnhild er kornbonde fra Mysen og har drevet i 3år. Anne Kristin har drevet i 25år og har gris og korn på gården. De har mye spennende å dele, og så her er det bare å finne fram spørsmålene!

Ragnhild vil dele erfaringer og utforinger rundt oppstartfasen.
Anne Kristin vil snakke om fordommer kvinner har lett for å møte i landbruket, samt egenskaper som gjør oss minst like gode eller bedre i noen situasjoner.

 

Plan for kvelden:

Kl. 18.00: Vi ønsker velkommen

Kl. 18.15: Ragnhild Duserud får ordet. Foredrag på ca. 30min + ca. 15min spørsmål.

Kl. 19.00: Vi tar 20min pause, tid til småsnakk.

Kl. 19.20: Anne Kristin Syverstad får ordet. Foredrag på ca. 30min + ca. 15min spørsmål.

Er du i overtakelsesfasen, overtakelsesfasen, eller har lyst til å ta over gård i framtiden? Eller har du kanskje vært bonde noen år? Da bør du sette av denne kvelden. Her er alle velkomne, liten som stor, mann eller dame!

Vi ønsker oss gjerne et lite hint om du kommer og kan sende dette på SMS til Hans Trygve Torp på 482 09 087 eller Heidi Sønstegård på 918 26 303, slik at vi har kontroll på omtrent antall som kommer. Kvelden er gratis!      Med vennlig hilsen styet i Berg Bondelag