Nyheter

Ingen bønder - særdeles lite mat

I denne artikkelen finner du en oversikt, med invitasjoner, over arrangementer som Rakkestad og Degernes Bondelag arrangerer våren 2022. Vi har latt saken prydes av solsikker, etter å ha blitt oppfordret til å så solsikker i jordekanter i sympati med våre ukrainske kollegaer, og for å minne om sårbarheten med verdens matvareproduksjon, på årsmøtet i Østfold Bondelag 24. mars.

Lokalmatsamling 17. februar

Vi inviterer matgründere og -produsenter til å lære om hvordan man kan utnytte gårdens ressurser generelt, og innen lokalmatproduksjon spesielt. Velkommen til samling 2 av 4 i en ny, grønn møteserie: 17. februar kl. 19-21.00, Bondestua (Jernbanegt. 5).

Viltmøte 2. desember i Rakkestad

Vi inviterer til møte om hjort og villsvin i Rakkestad, og stiller spørsmålene: Er de til glede eller trussel, hvem kan jakte, hvem bestemmer og hvordan organiserer vi for framtida?

Årsmøte i Rakkestad og Degernes Bondelag 2021

Årsmøte i Rakkestad og Degernes Bondelag avholdes torsdag 28.10.2021 i Bøndernes hus kl 18.30.  Her finner du innkalling med saksliste, og lenker til sakspapirene.

Årsmøte i Rakkestad og Degernes Bondelag 2020

Her finner du innkalling med saksliste, og lenker til sakspapirene.

Våre samarbeidspartnere