Nyheter

Medlemsinformasjon og velkommen til møter

Det er mars måned, og det går fort mot en ny vekstsesong. Velkommen til nye medlemmer. Det er godt å se at mange velger å satse på, i og rundt landbruket i Rakkestad også framover. Sammen skal vi jobbe for akseptable rammeforhold på alle måter. Vedlagt følger invitasjon til flere spennende møter før påske.

Medlemsinformasjon januar 2023

Nytt år med nye muligheter, og det er nok å ta tak i. Mye uroligheter i verden skaper kaos og høye prisstigninger. Det er en utfordring både for bønder og andre å navigere i et samfunn med raske endringer. Store prisstigninger er virkelig en utfordring for mange. I Rakkestad og Degernes bondelag jobber vi for å bedre forholdene for bonden. Les mer

Medlemsinfo november

Vi ønsker velkommen til slaktedag, kurs i varme arbeider og etablererdag - i tillegg til informasjon om smått og stort for deg som medlem.

Bondepub og høstinformasjon

Bli med på bondepub 4. november, eller noe av det andre vi kan friste med denne høstinformasjonen.

Årsmøte i Rakkestad og Degernes Bondelag 2022

Årsmøte i Rakkestad og Degernes Bondelag avholdes på Bondestua mandag 31. oktober kl. 19.00. Her finner du innkalling med saksliste, og lenker til sakspapirene.

Ingen bønder - særdeles lite mat

I denne artikkelen finner du en oversikt, med invitasjoner, over arrangementer som Rakkestad og Degernes Bondelag arrangerer våren 2022. Vi har latt saken prydes av solsikker, etter å ha blitt oppfordret til å så solsikker i jordekanter i sympati med våre ukrainske kollegaer, og for å minne om sårbarheten med verdens matvareproduksjon, på årsmøtet i Østfold Bondelag 24. mars.

Lokalmatsamling 17. februar

Vi inviterer matgründere og -produsenter til å lære om hvordan man kan utnytte gårdens ressurser generelt, og innen lokalmatproduksjon spesielt. Velkommen til samling 2 av 4 i en ny, grønn møteserie: 17. februar kl. 19-21.00, Bondestua (Jernbanegt. 5).

Viltmøte 2. desember i Rakkestad

Vi inviterer til møte om hjort og villsvin i Rakkestad, og stiller spørsmålene: Er de til glede eller trussel, hvem kan jakte, hvem bestemmer og hvordan organiserer vi for framtida?

Årsmøte i Rakkestad og Degernes Bondelag 2021

Årsmøte i Rakkestad og Degernes Bondelag avholdes torsdag 28.10.2021 i Bøndernes hus kl 18.30.  Her finner du innkalling med saksliste, og lenker til sakspapirene.

Årsmøte i Rakkestad og Degernes Bondelag 2020

Her finner du innkalling med saksliste, og lenker til sakspapirene.

Våre samarbeidspartnere