Nyheter

GOD PÅSKE

Påskehilsen fra Rakkestad og Degernes Bondelag. Rakkestad og Degernes Bondelag jobber for å øke bærekraftig matproduksjon på lokale ressurser. Målet er gode rammevilkår både sosialt og økonomisk for våre medlemmer. Ingen bønder – lite mat. Takk til dere som produserer mat eller som heier på norsk matproduksjon.

Invitasjoner til møter i februar!

Bli med på fagmøter og innspills møter i februar. Les mer og se invitasjoner her!

Nytt år - nye muligheter !

Rakkestad og Degernes Bondelag jobber for å øke bærekraftig matproduksjon på lokale ressurser. Målet er gode rammevilkår både sosialt og økonomisk for våre medlemmer. Takk til dere som står på for å produsere sunn og næringsrik og nok mat i en turbulent verden, og takk til alle dere som heier på den norske bonden.

GOD JUL

Rakkestad og Degernes Bondelag jobber for å øke bærekraftig matproduksjon på lokale ressurser. Målet er gode rammevilkår både sosialt og økonomisk for våre medlemmer. Takk til dere som står på for å produsere sunn og næringsrik og nok mat i en turbulent verden, og takk til alle dere som heier på den norske bonden

Desember informasjon!

Takk for at akkurat du er medlem i Rakkestad og Degernes bondelag. Velkommen til nye medlemmer. Sammen blir vi sterkere. Det er mye å jobbe for i bondelaget. Inntekt og velferdsordninger er det viktigste. Mens vi jobber med det, bygger vi på med fag og sosialt samvær. Kjenner du en som ikke er medlem, så er det gratis medlemsskap ut året. Velkommen i gjengen!

Medlemsinformasjon Oktober

Det skjer mye i Rakkestad og Degernes Bondelag utover høsten. 31. oktober er det tid for årsmøte! Du finner en oversikt over det som rører seg i tiden fremover og annet nyttig fra styret her.

Årsmøte i Rakkestad og Degernes Bondelag 2023

Årsmøte i Rakkestad og Degernes Bondelag avholdes på Bøndernes Hus tirsdag 31. oktober kl. 19.00. Her finner du innalling med saksliste, og lenker til sakspapirene.

Medlemsinformasjon September

Rakkestad og Degernes Bondelag jobber for å øke bærekraftig matproduksjon på lokale ressurser. Målet er gode rammevilkår både sosialt og økonomisk for våre medlemmer. Takk til dere som produserer mat eller som heier på norsk matproduksjon. Litt info fra styret når vi er halvveis i september

Nytt medlemsbrev

Takk til dere som produserer mat eller som heier på norsk matproduksjon. Her kommer litt informasjon fra styret når august er over halvveis. Først og fremst ønsker styret dere alle lykke til med onna.

God sommer og velkommen til møter

Velkommen til jordhelsemøter i juli! Det er tre ulike møter arrangert av jordhelseprosjektet, det første er på søndag med grilling hos Gjøby! Styret jobber også med mye annet stort og smått. Les mer.

Medlemsinformasjon og velkommen til møter

Det er mars måned, og det går fort mot en ny vekstsesong. Velkommen til nye medlemmer. Det er godt å se at mange velger å satse på, i og rundt landbruket i Rakkestad også framover. Sammen skal vi jobbe for akseptable rammeforhold på alle måter. Vedlagt følger invitasjon til flere spennende møter før påske.

Medlemsinformasjon januar 2023

Nytt år med nye muligheter, og det er nok å ta tak i. Mye uroligheter i verden skaper kaos og høye prisstigninger. Det er en utfordring både for bønder og andre å navigere i et samfunn med raske endringer. Store prisstigninger er virkelig en utfordring for mange. I Rakkestad og Degernes bondelag jobber vi for å bedre forholdene for bonden. Les mer

Medlemsinfo november

Vi ønsker velkommen til slaktedag, kurs i varme arbeider og etablererdag - i tillegg til informasjon om smått og stort for deg som medlem.

Bondepub og høstinformasjon

Bli med på bondepub 4. november, eller noe av det andre vi kan friste med denne høstinformasjonen.

Årsmøte i Rakkestad og Degernes Bondelag 2022

Årsmøte i Rakkestad og Degernes Bondelag avholdes på Bondestua mandag 31. oktober kl. 19.00. Her finner du innkalling med saksliste, og lenker til sakspapirene.

Ingen bønder - særdeles lite mat

I denne artikkelen finner du en oversikt, med invitasjoner, over arrangementer som Rakkestad og Degernes Bondelag arrangerer våren 2022. Vi har latt saken prydes av solsikker, etter å ha blitt oppfordret til å så solsikker i jordekanter i sympati med våre ukrainske kollegaer, og for å minne om sårbarheten med verdens matvareproduksjon, på årsmøtet i Østfold Bondelag 24. mars.

Lokalmatsamling 17. februar

Vi inviterer matgründere og -produsenter til å lære om hvordan man kan utnytte gårdens ressurser generelt, og innen lokalmatproduksjon spesielt. Velkommen til samling 2 av 4 i en ny, grønn møteserie: 17. februar kl. 19-21.00, Bondestua (Jernbanegt. 5).

Viltmøte 2. desember i Rakkestad

Vi inviterer til møte om hjort og villsvin i Rakkestad, og stiller spørsmålene: Er de til glede eller trussel, hvem kan jakte, hvem bestemmer og hvordan organiserer vi for framtida?

Årsmøte i Rakkestad og Degernes Bondelag 2021

Årsmøte i Rakkestad og Degernes Bondelag avholdes torsdag 28.10.2021 i Bøndernes hus kl 18.30.  Her finner du innkalling med saksliste, og lenker til sakspapirene.

Årsmøte i Rakkestad og Degernes Bondelag 2020

Her finner du innkalling med saksliste, og lenker til sakspapirene.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere