Nyheter

Årsmøte 2022

Årsmøte i Sarpsborg Bondelag avholdes på VIP Sarpsborg Stadion, Sarpsborg torsdag 27. oktober kl. 18.00. Her finner du årsmøtepapirene.

Julehilsen til medlemmene

"Vi har hatt et utfordrende år med pandemi og restriksjoner. Planlagte aktiviteter har måttet vike for smittevernstiltak. Nå sist med avlyst julemøte. Jeg vil rose både medlemmer og styret for den innsatsen som er blitt lagt ned i 2021. Og innsatsen har gitt resultater.", starter julebrevet fra leder i Sarpsborg Bondelag til medlemmene.

Våre samarbeidspartnere