Nyheter

Pant boksen i sommer så slipper dyra å lide

Bønder gjør flere tiltak for å sikre seg mot metall og søppel i fôret. Likevel opplever vi hvert år at dyr må lide på grunn av noens ubetenksomhet. En liten bit metall er nok til å påføre ei ku stor innvendig skade.

Fakta om landbruket i din kommune

Her finnes nedlastbare brosjyrer som forteller tall og fakta om landbruket i noen kommuner i Østfold.

Pant boksen i sommer så slipper dyra å lide

Denne uken lanserer vi i Norges Bondelag en landsomfattende informasjonskampanje.

Beredskapsplan

Beredskap og håndtering av krisehendelser er et offentlig ansvar. Når krisehendelser oppstår er det likevel flere frivillige aktører som kan bidra med innsats og ressurser som begrenser skadevirkningene for samfunnet og berørte personer. Dere i lokallagene kan også ta en viktig rolle f.eks å motivere til å lage beredskapsplan på de enkelte bruk.

Til sosiale medier - vis hensyn matproduksjon pågår

Her kan du laste ned et bilde som oppfordrer til å vise hensyn fordi matproduksjon pågår

Til sosiale medier - #veiengårtversgjennomkornfabrikken

Her kan du laste ned et bilde som viser hvordan veiene går tvers gjennom våre produksjonslokaler som er åpen åker og eng. Bildet er til fri bruk på sosiale medier.

Til sosiale medier - #brød på hjul (hengere og bred redskap på vei)

Her kan du laste ned en illustrasjon for bred og tung last langs veien. Bildet er til fri bruk på sosiale medier. Du finner også et forslag til følgetekst som du kan bruke sammen med bildet.

Til sosiale medier - Gjødselspredning

Her kan du laste ned bilder som viser gjødsling på vår- og sommertid. Bildene er til fri bruk på sosiale medier. Du finner også et forslag til følgetekst du kan bruke sammen med bildene.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere