Nyheter

Årsmøte i Marker Bondelag 2022

Det innkalles til årsmøte torsdag 20. oktober kl. 19.00 på Sjøglimt. Her finner du årsmøtepapirene.

Årsmøte i Marker Bondelag 2021

Det innkalles til årsmøte onsdag 20. oktober kl. 18.00 på Solstrand Bruk. Her finner du årsmøtepapirene.

Årsmøte i Marker Bondelag 2019

Det innkalles til årsmøte mandag 28. oktober kl. 18.00 i Bondestua i Rødenes. Her finner du årsmøtepapirene.

Våre samarbeidspartnere