Styret i Berg Bondelag innkaller med dette til årsmøte 18.okt. 2022 på Berg Ungdomslokale kl.19.00.

Vedlagt følger saksliste, årsberetning, regnskap, arbeidsplan og valgkomiteens innstilling.

Det medfølger et eget skriv til sak 7 på sakslista. Forslag til vedtak om utredning -eventuell sammenslåing av Idd og Berg Bondelag. Medlemmene oppfordres til å si sin mening om dette på årsmøtet eller i forkant av årsmøtet.

Sakliste

 1. Åpning ved leder
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Valg av 2 medlemmer til å skrive under protokoll. (Møteleder overtar)
 4. Årsmelding ved leder.
 5. Regnskap ved kasserer.
 6. Arbeidsplan for kommende arbeidsår.
 7. Innkomne saker.
 8. Valg i henhold til lovene:
 • Leder (for 1 år)
 • 3 Styremedlemmer (for 2 år)
 • 2 Varamedlemmer i nummerorden (for 1 år)
 • 2 Revisorer med varamedlemmer
 • 4 Utsendinger til Østfold Bondelags årsmøte med varamedlemmer
 • 1 Medlem til valgkomitèen
 • Møteleder til neste årsmøte
 • Godtgjørelse til de tillitsvalgte for inneværende år

Saker som ønskes behandlet under sak 7 på sakslisten må sendes skriftlig til styret ved leder senest 8 dager før årsmøtet.

Kjell Einar Huseby fra Østfold Bondelag deltar med orientering om aktuelle saker.

Bevertning (Pizza og kringle).

Ta med sakspapirene til møtet.

VELKOMMEN!

Mvh styret i Berg Bondelag