Nyheter

Årsmøte i Råde Bondelag 2022

Årsmøte i Råde Bondelag og årsmøte i samvirket Råde Bøndernes Hus SA (Husstyret) arrangeres på Bøndernes Hus mandag 31. oktober.

Våre samarbeidspartnere