Bindende påmelding til Jon Stumberg, på epost: post.stumberg@gmail.com, der du oppgir org.nr (til den som skal ha faktura), navn og mobilnummer. Merk eposten med «varme arbeider kurs» i emnefeltet. Alternativt ta kontakt på telefon 93659001.

Det er 25 plasser på kurset. Skulle kurset bli fulltegnet blir du satt på venteliste til nytt kurs kan settes opp, så vær tidlig ute med å melde deg på!

Påmeldingsfrist 30. november.

Alle som deltar på kurset blir registrert som kunde hos Würth, og faktura kommer direkte derfra.