Etter årsmøte vil Jens Golden fortelle litt om gårdsdriften, samt Per Svendsen fra A-K maskiner Sarpsborg vil fortelle om sin bedrift. Trude Hegle fra Østfold Bondelag vil fortelle hva de jobber med.

Saksliste:

  1. Åpning og godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen
  3. Årsmelding for 2017/2018
  4. Regnskap for 2017/2018
  5. Innkomne saker
  6. Valg
  7. Innspill til arbeidsplan 2018/2019

Les årsmelding, arbeidsplan, valgkomiteens innstilling og regnskap her

Innkomne saker må være gitt til styret, senest 8 dager før årsmøte.

Det vil bli enkelt bevertning, vel møtt!

Styret i Idd Bondelag