Saksliste

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Valg av referent og to til å undertegne protokollen

3. Årsmelding

4. Regnskap

5. Innkomne saker

a) Sammenslåing av Idd og Berg Bondelag

b) Bruk av midler til profilering på Facebook

6. Valg og fastsetting av godtgjørelser

7. Arbeidsplan

Alle sakspapirene til årsmøtet kan du lese her 

Trude Hegle fra Østfold Bondelag vil gjeste oss og orientere om Bondelagets arbeid.

Landbrukskontoret har invitert oss til å komme med en situasjonsbeskrivelse av villsvinproblematikken i kommunen. Vi tar en runde på dette, og samler innspillene fra dere.

Og vi setter selvsagt av tid til både bevertning og trivelig prat.

Velkommen!

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må sendes skriftlig til styret v/ leder innen 16/10