Sakliste:

 1. Åpning ved leder.
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Valg av 2 medlemmer til å skrive under protokollen.
 4. Årsmelding ved leder.
 5. Regnskap ved kasserer.
 6. Arbeidsplan for kommende arbeidsår.
 7. Innkomne saker.
 8. Valg i henhold til lovene: 
 • Leder (for 1 år)
 • 3 Styremedlemmer (for 2 år)
 • 3 Varamedlemmer i nummerorden (for 1 år)
 • 2 Revisorer med varamedlemmer
 • 4 Utsendinger til Østfold Bondelags årsmøte med varamedlemmer
 • 1 Medlem til valgkomitèen
 • Møteleder til neste årsmøte
 • Godtgjørelse til de tillitsvalgte for inneværende år

Saker som ønskes behandlet under sak 7 på sakslisten må sendes skriftlig til styret ved leder senest 8 dager før årsmøtet.

Smittevern: Vi følger smittevernreglene fra FHI. Det blir ikke håndhilsning eller klemming. Hold minst en meter avstand til andre. Har du symptomer på luftveisinfeksjon kan du ikke møte.

Lokal smittesituasjon kan gjøre at årsmøtet må endres. Vi vil da varsle dette på SMS.

En representant fra Østfold Bondelag deltar med orientering om aktuelle saker.

Bevertning (Pizza og kringle).

Ta med sakspapirene til møtet.

VELKOMMEN!

Mvh

styret i Berg Bondelag