Hvor mye solgte bøndene for i 2018?

KommuneMelkKjøttKornFrukt, grønt, potetEggTil sammen
Vestby3 0551 46036 68534511 14252 687
Ski2 3228750 93615 5141 74970 609
Ås4 8116 55349 9104 0907 99373 356
Frogn 114 13824 001 38 140
Nesodden1 559342 155433 4 181
Oppegård 55 0 55
Bærum 9128 6362 402 11 949
Asker2 0061221 2301 991 5 350
Aurskog-Høland13 72610 03295 2542 5913 400125 002
Sørum19 61410 39278 4905 9002 354116 749
Fet3 0141 57620 788914 61830 087
Rælingen5 4312172 6350 8 283
Enebakk3 39639724 48502 07530 353
Lørenskog2 51010 7082 6970 15 915
Skedsmo6 5945 75618 6883842 15733 578
Nittedal2 1659 47610 3351261 99924 102
Gjerdrum9 84524 01423 9200 57 779
Ullensaker21 54216 58891 68244 505 174 318
Nes8 61764 524154 42716 490215244 274
Eidsvoll18 24319 66425 85734 6344 631103 029
Nannestad22 4692 26535 5076 638 66 879
Hurdal4293 526877353 5 185
Oslo1 9291 9662 637286 6 817
Til sammen153 278190 324751 969160 77442 3331 298 677

Tabellen viser brutto verdi av førstehåndsomsetningen (1000 kroner), uten å trekke fra kostnader i produksjonen, fra gårdsbruk i kommunene i 2018 (2017/2018 for korn).  Tall fra Landbruksdirektoratet og Pelsdyralslaget - bearbeidet av Agri Analyse.

 

Lønnsomhet og framtidsutsikter

Spørsmålene er stilt til et utvalg bønder i fylket i utarbeidelsen av Landbruksbarometeret 2019 (Agri Analyse).