Nyheter

Åpning av HMS kampanjen

Onsdag 27. juni ble Oppland sin del av den pågående HMS kampanjen i landbruket åpnet med en HMS markdag i Øyer.

Kvinner tør - makt, mot og muligheter i landbruket

Oppland Bondelag arrangerer i samarbeid med RULL-prosjektet kvinneseminar på Gjøvik 21.-22. seminar.

Invitasjon til markdag i HMS

Landbrukets HMS tjeneste i samarbeid med Norges Bondelag, Norsk Bonde og Småbrukarlag, Tine, Nortura, Skogeigerlagene med flere kjører nå i gang en kampanje for å sikre et bedre helse miljø og sikkerhetsarbeid i landbruket.

Stor interesse for voksenagronom

Til høstens klasse for voksenagronomer er det 59 søkere. Dette er svær positivt for ei næring som stadig trenger påfyll av kunnskap og kompetanse, sier leder i Oppland Bondelag Trond Ellingsbø.

Politikere: ta tilbake makta

Her har Bondelag og politikerne en felles sak: Forvaltningen legger ei klam hånd over våre utviklingsplaner og daglig drift. Det er det vi opplever i praksis når det samtidig i festtaler blir oppfordret til å ta landet i bruk, produsere mer mat og drive næringsutvikling sa fylkesleder Trond Ellingsbø til årsmøtet i Norges Bondelag.

Vi må aldri ta forståelsen for gitt.

Allianser og støtte får vi om vi snakker på vegne av flere, og om vi klarer å vise positivt engasjement, sa Hanne Bergesen i sitt innlegg til Norges Bondelags årsmøte.

Storfekjøttsituasjonen er alvorlig.

Situasjonen for storfekjøttproduksjonen bekymrer Ole Seegaard. Denne bekymringen delte han med årsmøtet i Norges Bondelag. Seegaard sammenlignet situasjonen med hva en frosk gjør når den havner i ei gryte med vann.

Demokrati - hva er det?

"Vi har bestemt oss" har Mari Sangnæs hørt gang på gang den siste tida. Dette er en fare for demokratiet, sa Mari under årsmøtet i Norges Bondelag.

Våre samarbeidspartnere