Bjørn skutt i Midtre-Gauldal

Av Berit J Sølberg,
  • Tips en venn om denne siden

Bjørn ved viltkamera 2017
Bjørnen som oppholdt seg i beiteområder i Singsås 2017 observert på viltkamera.

Vi fikk i går melding om at bjørn er skutt i Midtre-Gauldal. Vi tror at dette vil gi en beitesesong med mindre tap av husdyr enn fjorårets beitesesong i området, sier Frank Røym som er rovdyransvarlig i fylkesstyret til Sør-Trøndelag Bondelag.

Det ble funnet spor etter bjørn i Singsås rett før påske og SNO (Statens Naturoppsyn) var inne og konstaterte og dokumenterte at det var bjørnespor. Det ble sendt prøver for DNA-analyse og søknad om skadefellingstillatelse ble sendt til Miljødirektoratet av Sau og Geit. Bjørnen som nå er skutt er mest sannsynlig bjørnen som gikk i området i fjor og tok mange sauer. Det ble i fjor gitt skadefellingstillatelser helt til 15. oktober uten at bjørnen ble felt. I går kom svarene fra DNA-analysen og det ble bekreftet at det var fjorårets skadevolder som er i området. Miljødirektoratet ga skadefellingstillatelse i går midt på dagen.

Vi er fornøyde med at Miljødirektoratet har gitt skadefellingstillatelse slik at bjørnen nå raskt kunne tas ut mens det er snø, sier Røym. Det ble erfart i Selbu i fjor og i Rørosområdet noen år tidligere at å ta ut skadevolder tidlig/før beitesesongen gir mindre tap av husdyr på beitet. Vi forventer også det i dette området og at det nå er slik at dyreeierne kan gå beitesesongen i møte uten bekymringer for at akkurat denne bjørnen skal forvolde skade. Det hadde vært uakseptabelt om sau, lam og dyreeiere skulle gått beitesesongen i møte med en kjent skadevolder i området. Det ville ikke vært dyrevelferdsmessig riktig og det er en stor psykisk påkjenning for dyreeierne, sier Røym.

Bildet viser et av mange lam som ble tatt av bjørn i området beitesesongen 2017. Neste bilde er enda mer ille, og en skjønner det tar på for dyreeier å gå i beiteområdene å gjete og lete etter dyrene sine når en finner dem slik. Tilsyn med dyr gjennomføres enten av den enkelte beitebruker, eller oftest i organiserte beitelag der en deler på arbeidet med å gå i beiteområdene og se etter dyrene. Kravet er en gang i uka der det ikke er særskilt risiko. I mange områder er det folk ute i beiteområdene daglig for å følge med. Mange dyr har også bjeller med elektronisk sporing slik at en kan følge med hvordan de beveger seg. Hvis det ikke er bevegelse på en stund, går alarmen og en må ut i beiteområdene for å sjekke hva som har skjedd. Beitelagene har også varsling hvis det er rovdyr i bevegelse ut i beiteområdene. Da er en raskt ute for å sjekke hvordan det er med dyrene.

Selv om bjørnen nå er tatt ble også jerv observert på samme viltkamera i fjor og det er mange åtseletere i området. Ørn ble også observert på kadaver i området i fjor. Åtseletere gjør at det ofte blir vanskelig å dokumentere hva som er den faktiske dødsårsaken til husdyret. Bjørnen som nå er skutt er langt utenfor sitt definerte kjerneområde i forvaltningsplanene. I flertall, fordi dette mest sannsynlig er en bjørn fra Hedemarken og ikke fra nord i Trøndelag. I områder som er beiteprioriterte for en rovdyrart, skal det være lav terskel for uttak av skadevolder. Rovdyrene kan fritt gå hvor de vil, men straks det dokumenteres at de forvolder skade i områder som er beiteprioriterte for arten, er det stor sannsynlighet for at de blir tatt ut. Dette er nødvendig for at vi også skal kunne ha ei beitenæring i utmarka i Norge. Utmarka er en stor beiteressurs.

 

Ta vare på halmen!

Leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes oppfordrer alle kornbønder i Trøndelag til å vare på halmen sin i år. Det ligger an til normalavling for korn de fleste stedene i fylket noe som kan gi et potensiale på over 400 tusen rundballer med halm.

Sommer i Sør-Trøndelag Bondelag

I sommer blir Bondelagets servicekontor i Trondheim ubemanna i uke 28 og 29. Men den uka Matfestivalen i Trondheim arrangeres er det full fres her med trønderfrokost og barneaktiviteter.

Vellykket årsmøte på Lillehammer

De 8 delegatene fra Sør-Trøndelag Bondelag som avsluttet i dag 2 dager med Årsmøte i Norges Bondelag konkluderte med et meget godt årsmøte med gode debatter, nyttige faglige foredrag og godt sosialt utbytte.

Brannvesenet i Hemne øvde på evakuering av kyr

Hemne Bondelag gjennomførte en temadag sammen med brannvesenet i Hemne der evakuering av storfe fra driftsbygning var hovedtema. Både vi bøndene og brannvesenet fikk seg flere tankevekkere i dag, sier leder i Hemne Bondelag Arne Ivar Ness.

Hjorteviltforvaltning på avveie

Fylkesleder Kari Åker tok opp den dårlige hjorteviltforvaltningen og de utfordringer som dette skaper for landbruket på årsmøtet i Norges Bondelag i dag.

Nullvisjon for dyrevelferdssaker

På årsmøtet i Norges Bondelag i dag lanserte utsending fra Sør-Trøndelag Bondelag Anna N. Rathe en nullvisjon for dyrevelferdssaker norsk landbruk.

Reagerer på omkamp om forvaltningsplan for rovvilt

Lederne i de tre fylkesbondelagene i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal mener departementet prøver seg på omkamp om revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 6, uten juridisk forankring og uten at det foreligger politisk forankring i et flertall.

Det er inngått avtale i jordbruksforhandlingene

Nesten et døgn på overtid har Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag forhandlet fram og inngått jordbruksavtale for inntektsåret 2019. Jeg er tilfreds med at det til slutt ble enighet med staten om en jordbruksavtale, sier fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag Kari Åker.

Stor interesse for å se kuslipp på Skjetlein

Lørdag 5. mai arrangerte Skjetlein vgs i samarbeid med TINE, Rørosmeieriet og Økologisk Norge (tidligere Oikos) "Kuslipp". Nærmere 5000 kom for å se! Sør-Trøndelag Bondelag hadde stand med kornmaling, og det ble en hektisk og trivelig lørdag:-)

Kari Åker

Landbruket i distriktene svekkes

- Regjeringa tar ikke utfordringene og mulighetene i jordbruket på alvor, sier leder i Sør-Trøndelag Bondelag, Kari Åker – regjeringen fortsetter sin linje med fokus på større og færre bruk, og billigere mat.

Kravet i jordbruksforhandlingene gir verdiskaping i Trøndelag

Jordbrukets krav møter dagens utfordringer i trøndersk landbruk med gode og framtidsretta løsninger, sier leder i Sør-Trøndelag Bondelag Kari Åker. Trøndersk Landbruk er bærebjelken for sysselsetting og verdiskaping i distrikts-Trøndelag. Over 6000 små og større gårder er bedrifter som gir grunnlag for over 18.000 sysselsatte og gir 30 milliarder kr i verdiskaping i hele verdikjeden

Barn ser på at det røres pannekakerøre med drill

Mette og fornøyde barn og politikere

Bondelagets vårkampanje rusler og går. Det gjennomføres gårdsbesøk, stekes pannekaker og i går serverte Sør- og Nord-Trøndelag Bondelag lunsj på Fylkestinget i Trøndelag.

Dette skjer i Sør-Trøndelag Bondelag

Torsdag
02
August

Styredag for fylkesstyret i Sør-Trøndelag Bondelag 02.08.2018

Trondheim i forbindelse med Matfestivalen
Søndag
26
August

Åpen Gård i Rissa

Reins Kloster, Hans Henrik Hornemann
Tirsdag
28
August

Styremøte i Sør-Trøndelag Bondelag 28.08.2018

Bondelagets Servicekontor, Trondheim

Våre samarbeidspartnere