Hvor mye solgte bøndene for i 2018?

KommuneMelkKjøttKornFrukt, grønt, potetAnnetTil sammen
Drammen5 8723 1576 9663 264019 259
Kongsberg7 32016 58411 5976 0812 38943 971
Ringerike4 8644 45158 78530 95818 478117 536
Hole 1 21426 751147 2222 309177 497
Flå 7622 0022602 791
Nes8 8779 34436141018 623
Gol31 4492 71029163 82638 030
Hemsedal33 2432 643 4943936 374
Ål25 49012 098 867238 268
Hol12 0836 314 99018 496
Sigdal8 2677 45312 924885029 529
Krødsherad5309123 42622 5761 65229 096
Modum10 7044 22134 1898 50345558 072
Øvre Eiker13 43410 94439 97228 6491 72494 722
Nedre Eiker 8368 79722 714032 347
Lier7 8746 93711 524433 7360460 070
Røyken483 85712 16518 645034 715
Hurum01 5257 3216 988015 834
Flesberg 2942 86436303 521
Rollag5 9413 2101 219673011 043
Nore og Uvdal6 7435 6952380012 676
Til sammen182 739105 160241 130731 49731 9451 292 471

Tabellen viser brutto verdi av førstehåndsomsetningen (1000 kroner), uten å trekke fra kostnader i produksjonen, fra gårdsbruk i kommunene i 2018 (2017/2018 for korn).  Tall fra Landbruksdirektoratet og Pelsdyralslaget - bearbeidet av Agri Analyse.

 

Lønnsomhet og framtidsutsikter

Spørsmålene er stilt til et utvalg bønder i fylket i utarbeidelsen av Landbruksbarometeret 2019 (Agri Analyse).