Hvor mye solgte bøndene for i 2018?

KommuneMelkKjøttFrukt, grønt, potetEggAnnetTil sammen
Risør2 149155436  2 740
Grimstad13 65717 40051 28110 566163994 543
Arendal13 8301 3717 3467 01855730 123
Gjerstad3 51535533 1684 072
Vegårshei 4 2870 6974 984
Tvedestrand4 7308 26637 28413 317
Froland1 150781332 3609415 266
Lillesand6 0953563 627 57110 649
Birkenes5 1107507 120 66013 641
Åmli5 6511 3684 418 54711 984
Iveland5 416145114 975 773
Evje og Hornnes3 6911 8422 107 2617 902
Bygland3 0622 530101  5 692
Valle1 9773 078186  5 242
Bykle9637800  1 743
Til sammen70 99743 46376 84219 9446 423217 669

Tabellen viser brutto verdi av førstehåndsomsetningen (1000 kroner), uten å trekke fra kostnader i produksjonen, fra gårdsbruk i kommunene i 2018 (2017/2018 for korn).  Tall fra Landbruksdirektoratet og Pelsdyralslaget - bearbeidet av Agri Analyse.

Lønnsomhet og framtidsutsikter

Spørsmålene er stilt til et utvalg bønder i fylket i utarbeidelsen av Landbruksbarometeret 2019 (Agri Analyse).