Han tok over Ulltveit gård i Gjerstad etter sin far i 2007, og startet opp med ammeku. Da hadde det ikke vært dyr på gården på over ti år. I dag har han 75 kalvinger i året. Samboeren, Siri, deltar i drifta og driver med birøkt.

Hva er det mest positive med jordbruket i fylket?

- Det er veldig variert og store forskjeller. I Bykle i Nord kan du for eksempel bare slå graset én gang i året, mens i Grimstad i sør er det vanlig med tre slåtter. Og så har vi jo lav husdyrtetthet, og det betyr at smittepresset er lavt. 

Hva er den største utfordringen for næringen? 

- Det er små jordstykker. Gjennomsnittet er på fire mål, og det gjør at vi må kjøre mye for å få tak i graset. Det er ineffektivt landbruk sammenliknet med mange andre steder i landet. Vi jobber mye for lite. Vi ser jo også at kulturlandskapet har begynt å gro igjen flere steder, spesielt i de indre delene av fylket. 

Har du et godt råd til politikerne i fylket?

- Jeg ønsker at vi får en sterkere dialog mellom politikerne og oss som jobber i næringen. Vi må sette oss sammen og se på hva som er bra og hvor utfordringene ligger. Vi må finne gode løsninger på hvordan vi kan øke lønnsomheten i næringen.