Nyheter fra Akershus Bondelag

Les innspillet til jordbruksoppgjøret!

Akershus Bondelag har kommet med innspill til det forestående jordbruksoppgjøret. Innspillene kan du lese på nett.

- Viktig at bøndene tar muligheten

Et prosjekt med flere tiltak for at turister skal bruke mer tid i Nes er i startgropa. Anne Kristin Rolstad i styret i Akershus Bondelag mener bøndene nå må kjenne sin besøkelsestid

Les årsmeldinga!

Akershus Bondelags årsmelding er nå ferdig og godkjent.

Blaker Bondelag og Blaker Bygdekvinnelag inviterer deg til Brannslokning, brannsikringskurs og HMS - dag på Mork grendehus lørdag 29.mars.

Inviterer til vårmøte med familie

Nannestad og Gjerdrum Bondelag inviterer til vårmøte med familie lørdag den 5. april.

Fokuserer på kornbøndenes lønn

Sigurd Enger (49) tar over som leder i Akershus Bondelag etter Odd-Einar Hjortnæs. Hovedfokus for Enger og resten av styret blir positiv lønnsutvikling for bonden, med korn som 1.prioritet.

Ble årets lokallag

Sørum Bondelag fikk utmerkelsen som årets lokallag for gjennom flere år å ha bygget kunnskap hos lokalpolitikerne om hva landbruket står for og hva det representerer i form av verdiskaping.

Vant årets Stå-på-pris

Øyvind Kjølberg fikk årets stå på pris for sitt utrettelige arbeid for å verne ett av de mest produktive jordbruksarealene i Akershus mot nedbygging.

Årsmøte med stort engasjement

Gjennom Felleskjøpet Agri har bøndene berget Stavanger Havnesilo som beredskapslager for korn. Nå må Staten være sitt ansvar bevisst å sørge for å dekke kostnadene ved bruken av siloen, og ikke velte den over på eierne.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere