Nyheter fra Akershus Bondelag

Les innspillet til jordbruksoppgjøret!

Akershus Bondelag

Akershus Bondelag har kommet med innspill til det forestående jordbruksoppgjøret. Innspillene kan du lese på nett.

- Viktig at bøndene tar muligheten

Anne Kristin Rolstad

Et prosjekt med flere tiltak for at turister skal bruke mer tid i Nes er i startgropa. Anne Kristin Rolstad i styret i Akershus Bondelag mener bøndene nå må kjenne sin besøkelsestid

Les årsmeldinga!

Logo

Akershus Bondelags årsmelding er nå ferdig og godkjent.

Brannbil

Blaker Bondelag og Blaker Bygdekvinnelag inviterer deg til Brannslokning, brannsikringskurs og HMS - dag på Mork grendehus lørdag 29.mars.

Inviterer til vårmøte med familie

Nannestad Bondelag

Nannestad og Gjerdrum Bondelag inviterer til vårmøte med familie lørdag den 5. april.

Fokuserer på kornbøndenes lønn

Sigurd Enger, ny leder i Akershus Bondelag

Sigurd Enger (49) tar over som leder i Akershus Bondelag etter Odd-Einar Hjortnæs. Hovedfokus for Enger og resten av styret blir positiv lønnsutvikling for bonden, med korn som 1.prioritet.

Ble årets lokallag

Sørum Bondelag ble kåret til årets lokallag under Akershus Bondelags årsmøte

Sørum Bondelag fikk utmerkelsen som årets lokallag for gjennom flere år å ha bygget kunnskap hos lokalpolitikerne om hva landbruket står for og hva det representerer i form av verdiskaping.

Vant årets Stå-på-pris

Øyvind Kjølberg får beviset på at han er vinner av årets Stå-på-pris av avtroppende leder i Akershus Bondelag, Odd-Einar Hjortnæs

Øyvind Kjølberg fikk årets stå på pris for sitt utrettelige arbeid for å verne ett av de mest produktive jordbruksarealene i Akershus mot nedbygging.

Årsmøte med stort engasjement

Ny og avtroppende styreleder, Sigurd Enger og Odd-Einar Hjortnæs

Gjennom Felleskjøpet Agri har bøndene berget Stavanger Havnesilo som beredskapslager for korn. Nå må Staten være sitt ansvar bevisst å sørge for å dekke kostnadene ved bruken av siloen, og ikke velte den over på eierne.

Våre samarbeidspartnere